Päivätoiminta


Kaupunki järjestää ikäihmisten päivätoimintaa, joka on tarkoitettu kotona asuville yli 65 –vuotiaille henkilöille, jotka pystyvät toimimaan ryhmässä ja olemaan mukana vähäisellä avustuksella. Liikunta-apuvälineiden käyttö ei ole este ryhmään osallistumiselle.  

Päivätoiminnan tarkoitus on tuoda elämään iloa ja mielekkyyttä, poistaa yksinäisyyttä eli tuoda seuraa ja ystäviä. Tarkoitus on kaiken kaikkiaan tukea kotona asuvien henkistä ja fyysistä virkeyttä.

Jokaisena arkipäivänä kokoontuu eri päivätoimintaryhmä klo 9 – 14. Päivätoimintapäivän aikana tarjotaan aamupala, lounas ja päiväkahvi sekä ohjataan monenlaista mielekästä tekemistä. Toiminta sisältää yhdessäoloa ja jutustelua, liikunnallisia tuokioita, virikkeellistä toimintaa, kädentaitoja, musiikkia ja muuta kulttuuria sekä paljon muuta.

Päivätoiminnan hinta on 20,40 €/ päivä ja siihen sisältyy kaiken edellä mainitun lisäksi tarvittaessa palveluliikenteen kuljetus kotoa ja takaisin ryhmän jälkeen.

Päivätoimintaa järjestetään omissa tiloissa Kaukolankodin toiminnasta erillään (osoitteessa Kaukolantie 30, Laitila)

Ikäihmisten päivätoiminta Pirtin asiakkaiden kuljetukset hoitaa Triviabus. Lisätietoja antaa Heidi Raitamäki puh. 0406463452 tai Johanna Lepänlehvä puh. 0406305939.


LISÄTIETOJA:

Heidi Raitamäki 040 6463452

Johanna Lepänlehvä 040 6305939 


Päivätoimintamainos

Ikäihmisten päivätoiminta Pirtti -esite