Omaishoito

                                                                                              

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito on henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, eikä ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia tai taloustöitä. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavaa koskeva lääkärinlausunto (esim. lääkärinlausunto C), joka ei ole puolta vuotta vanhempi. Hakemukseen voi liittää myös muita tilannetta selventäviä asiakirjoja. Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:

                      Laitilan kaupunki
                      Sosiaalitoimisto
                      PL 25
                      23801 LAITILA

Hakemuksen saavuttua sosiaaliviranomaiset tekevät kotikäynnin. Kotikäynnin yhteydessä kartoitetaan muun muassa hoidettavan toimintakykyä, ehdotetun hoitajan terveyttä ja toimintakykyä sekä hoidettavan kodin terveydellisiä ja muita olosuhteita.


Lisätietoja: alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen liittyvät asiat Anitta Keskitalo puh 050310 2995, 65-vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen liittyvät asiat Ritva Miesmaa puh 050 518 0591