Löytävä vanhustyö

Löytävä vanhustyö tavattavissa toimistolla tiistaisin klo 13-15, Vihtorinkatu 4. Neuvontaa ja ohjausta. [Fingerroosin säätiön toimintaa]

MITÄ LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ ON?

Löytävä vanhustyö on suunnattu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai kokonaan palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee ikääntyneitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden pariin. Löytävä työ on tavoitteellista ja ammatillista.

Löytävän työn palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Toimintaa tuetaan Veikkausvaroin.

Lisätietoja: https://fingerroos.net/toiminta/loytava-vanhustyo