Kunnallinen tehostettu palveluasuminen

Koivukoto


Koivukoto tarjoaa heikentyneen toimintakyvyn omaaville iäkkäille laitilalaisille virikkeellistä palveluasumista kodinomaisessa ympäristössä, terveyskeskuksen yläkerrassa osoitteessa Sairaalantie 8. Ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla 24h/vrk.

Asukaspaikkoja Koivukodossa on 19. Asukashuoneissa on valmiina ns. hoitosängyt, jotka helpottavat asukkaiden selviämistä päivittäisissä toimissaan. Muutoin asukas voi kalustaa huoneensa itse. Asukkaat käyttävät omia vaatteitaan, joiden huollosta vastaa henkilökunta. Lääkäri käy Koivukodossa kerran viikossa. Terveydentilan pysyvästi heiketessä asukkaan ei tarvitse muuttaa asumispaikkaansa, vaan tarvittava hoito ja huolenpito voidaan yleensä antaa Koivukodossa.

Toimimme asiakaslähtöisesti asukkaan voimavarat huomioiden, yksikkömme arvoja noudattaen. Kaikessa asukastyössä huomioidaan kuntouttava työote: puolesta tekemisen sijasta pyrimme tukemaan ja auttamaan asukkaita niissä toimissa, joista he eivät enää itsenäisesti suoriudu. Ruokailu ja toimintatuokiot tapahtuvat pääsääntöisesti yhteisissä tiloissa. Viriketoimintaa järjestetään arkisin puolen päivän jälkeen.

Koivukodossa hoitoa ohjaavat kunnioitus, suvaitsevaisuus, yksilöllisyys, tasa-arvoisuus ja turvallisuus.

Kunnioitus: on hyvää käytöstä asukkaita kohtaan.

Suvaitsevaisuus: on erilaisuuden hyväksymistä asukkaiden omat tavat huomioiden.

Yksilöllisyys: on asukkaan kunnioittamista ja hänen erilaisuutensa suvaitsemista. Asukkaan toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Tasa-arvoisuus: Pyrimme kohtelemaan asukkaita tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Turvallisuus: Huolehdimme, että hoito on turvallista ja teemme työmme huolella. Turvallisuus on myös asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja luottamusta henkilökuntaa kohtaan.

Koivukodon yksikön puhelinnumero: 044 585 1003.

 

Lisätietoja sairaanhoitaja Marja Sederholm puh 040 636 1420