Asiakasohjaus ja -neuvonta

Ikäihmisillä ja omaisilla on mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta palveluihin liittyvissä kysymyksissä asiakasohjaajalta.  Tietoa annetaan mm. kotona asumista tukevista palveluista, kotihoidosta, omaishoidosta, asumispalveluista sekä yleistietoa sosiaalietuuksista. Tarvittaessa asiakasohjaaja avustaa myös palveluiden hakemisessa sekä kaavakkeiden täyttämisessä.

Neuvonta on luottamuksellista ja maksutonta.


Laitila on mukana Varsinais-Suomen yhteisessä ikäihmisten asiakasohjauspalvelussa.

Voit ottaa yhteyttä asiakasohjaajaan arkisin klo 9-15 

puhelimitse 02 2626164

tai

käydä chat-keskustelua asiakasohjaajan kanssa


Nettisivustolla www.asiakasneuvonta.fi voit jättää soittopyynnön Laitilan kaupungin asiakasohjaajalle.