Ikäihmisten palvelut

Päivä muistipariskunnille

Päivä Muistipariskunnille


Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on turvata iäkkäälle ihmiselle edellytykset asua ja elää omassa kodissa ja tutuksi tulleessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon tai muiden kotiin annettavien palveluiden käydessä riittämättömäksi, järjestetään hoitopaikka asumis- tai laitosyksikössä. Keskeistä on ennaltaehkäisevä, omatoimisuuteen kannustava ja kuntouttava työote kaikissa palveluissa ja hoidossa.


Ikäihmisten palveluista vastaa ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski puh 050 341 4182


Sippe-nettikutsut ikäihmisille


Ikäääntyvät
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä


Kotihoidon arviointijakso

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Ikäihmisten päivätoiminta Pirtti -esite

Ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma, päivitys ja seuranta v. 2021

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma 2021-2024

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö