Ikäihmisten palvelut

Palveluohjaus ja -neuvonta


Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä, jos sinulla on arjessa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä tai huolia.

Tietoa annetaan mm. kotona asumista tukevista palveluista, kotihoidosta, omaishoidosta, asumispalveluista sekä yleistietoa sosiaalietuuksista.

Tarvittaessa palveluneuvoja avustaa myös palveluiden hakemisessa sekä kaavakkeiden täyttämisessä.

Neuvonta on luottamuksellista ja maksutonta.


Laitila on mukana Varsinais-Suomen yhteisessä ikäihmisten palveluneuvonnassa.

Voit ottaa yhteyttä palveluneuvojaan
arkisin klo 9-15 puhelimitse 02 262 6164

Lisätietoa maakunnallisesta neuvonnasta asiakasneuvonta.fi-sivustolla.


Voit olla yhteydessä myös:

Geronomi Petra Vuorio, 044 741 9169

Muistikoordinaattori Susanna Jalava, 040 754 8811

(puhelinaika ma-pe klo 8.00 - 9.00)Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on turvata iäkkäälle ihmiselle edellytykset asua ja elää omassa kodissa ja tutuksi tulleessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon tai muiden kotiin annettavien palveluiden käydessä riittämättömäksi, järjestetään hoitopaikka asumis- tai laitosyksikössä. Keskeistä on ennaltaehkäisevä, omatoimisuuteen kannustava ja kuntouttava työote kaikissa palveluissa ja hoidossa.


Ikäihmisten palveluista vastaa ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski puh 050 341 4182


Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä


Kunnossa kotona

Kotihoidon arviointijakso

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Ikäihmisten päivätoiminta Pirtti -esite

Ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma, päivitys ja seuranta v. 2021

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma 2021-2024

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö