Ikäihmisten palvelut

Sähköposti: sosiaali.toimi@laitila.fi
Puhelin: 02 85011
Puhelin: Keskuskatu 30

Vanhuspalvelujen tavoitteena on turvata iäkkäälle ihmiselle edellytykset asua ja elää omassa kodissa ja tutuksi tulleessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon tai muiden kotiin annettavien palveluiden käydessä riittämättömäksi, järjestetään hoitopaikka asumis- tai laitosyksikössä. Keskeistä on ennaltaehkäisevä, omatoimisuuteen kannustava ja kuntouttava työote kaikissa palveluissa ja hoidossa.


Ikäääntyvät
Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa


Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma 2017-2020