Korona-virusinfo yrityksille

Laitilan kaupunki kokoaa tälle sivulle ajankohtaisia linkkejä ja asioita yrityksille. Listaus on Team Finland –verkoston ylläpitämä yrityksille suunnatuista erityispalveluista korona-virustilanteesta.

Huomioi myös seuraavat tahot, jos Korona -virustilanteen vuoksi yrityksesi liiketoiminta vaarantuu:

 • Pankki: lainojen, yrityksen ja omien, lyhennysvapaat
 • Verottaja: Lisäaika/siirtäminen veroilmoitukseen, ennakkoveroihin sekä mahdolliset verojen maksujärjestelyt
 • Eläkelaitos: maksujärjestelyt
 • Toimitilat: esim. vuokrien määräaikainen alentaminen/maksujärjestelyt
 • Työntekijät: henkilöstöön kohdistuvien sopeuttavien toimenpiteiden aloittaminen

Ukipolis on myös yritysten apuna poikkeustilanteessa  https://www.ukipolis.fi/uutiset.html?176814

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.5.2020 Alla linkkejä liittyen MMMn tukiin ja ravintola- ja kustannustukeen, alimmaisena tulevaan kustannustukeen liittyvää informaatiota. Kustannustuen mahdollistavan lain uskotaan olevan valmis toukokuun lopussa ja haku 4 viikkoa lain hyväksymisestä eduskunnassa.

Tietoa MMMn tuista:

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maatilakytkentaiset-ja-maataloustuotteita-jalostavat-mikroyritykset-kalatalouden-yritykset-seka-maatalouden-alkutuotanto-kriisitukien-piiriin#f517969b

Tietoa maaseudun tuista:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Haku maaseudun tukiin täältä:

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Tietoa kalatalouden tuista:

https://merijakalatalous.fi/kalatalouden-kansalliset-kriisituet-haettavissa-18-5-2020-alkaen/

Haku kalatalouden tukeen täältä:

https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/

Ravintolatuesta tietoa:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille

Ravintolatuen hakeminen tapahtuu KEHA-keskukselta. 

 

Kustannustuesta tietoa:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta

Kustannustuesta on tänään julkaistu tietoa myös Valtiokonttorin sivuilla:

https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/yritysten-kustannustuen-maksaminen-valtiokonttorin-tehtavaksi/#303eddb6

https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta/#303eddb6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5.2020 ELY koronarahoituksen maksatushakemuksen muistilista TÄSTÄ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2020 TEM on myöntänyt Laitilan kaupungille valtionavustuksen, yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi

Laitilan osalta ensimmäiset 2000 € avustukset, kriteerit täytäville ja hyväksytyille hakemuksille pyritään saamaan liikkeelle kuluvan viikon aikana. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.4.2020 YKSINYRITTÄJIEN 2000 € TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA HAETTAVISSA TÄSTÄ LINKISTÄ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.4.2020 YRITTÄJÄ, HAE VIIMEISTÄÄN TÄNÄÄN TAKAUTUVASTI (16.3. - 15.4.2020) TYÖTTÖMYYSTURVAA! TÄSSÄ OHJEET

Käytännössä prosessi menee näin:

 • ilmoittaudu työnhakijaksi TE -toimistoon kts. OHJE
 • TE -toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle
 • yrittäjän tulee itse hakea työmarkkinatukea KELAsta, hakuohjeet ja lomake julkaistaan vko 16 lopulla tällä KELAn sivulla.   
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle 30.6.2020 asti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.4.2020 YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS: lisätietoja https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista 

TEMin sivuilla ajankohtainen informaatio. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena ensimmäisessä vaiheessa 20% hallituksen osoittamasta 250 M€ määrärahasta siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Laitilan osuus kokonaissummasta on noin 490 tuhatta euroa. Laskennallisena määränä on käytetty kunnassa rekisteröityjen yksinyrittäjien määrää 31.12.2018, joka Laitilan osalta oli 394 kpl. 

Alla tiivistettynä yksinyrittäjien korona-avustukseen tällä hetkellä olevat määritykset.

COVID19 –epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Hakuaika: tavoitteena on, että haku käynnistetään viikolla 16. Avustus haettavissa 30.9.2020 saakka

Avustus: 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin

Määrä: 2000 € kertakorvaus

Yksinyrittäjän määritelmä:

 • yksin taloudellista liiketoimintaa harjoittava Suomessa toimiva yrittäjä ml. freelanceyrittäjät
 • päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta (tmi, ay, ky, oy, osk) ja rahoitustavasta
 • ei palkattua työvoimaa
 • yrittäjien eläkevakuutus (YEL -vakuutusnumero) oltava voimassa tai
 • vähintään 20.000 € yrittäjätulo/laskutus
 • mikäli yksinyrittäjällä useampia yrityksiä, avustus yritykselle missä yrittäjä työskentelee päätoimisesti!

Kriteerit:

 • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID19 –epidemian takia 16.3.2020 jälkeen
 • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 • alle 6 kk toimineen yrittäjän tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi johtanut 20.000 € laskutukseen 12 kk aikana

Hakemuksessa hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kk aikana. 

Tarvitavat liitteet:

 • tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 • 31.12.2019 aloittaneet yritykset jäljennös kirjanpidosta ja tiliote (kulut ja myyntituotot)
 • mikäli verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamisesta

Mihin:

Yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin

 • hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset
 • kirjanpito ja muut toimistomenot
 • kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa

Muuta huomioitavaa:

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.4.2020 Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan kts. TE-palvelut tai Suomen yrittäjät

Päivitetty 31.3.2020

Team Finland -sivusto, kts https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Business Finland

Finnvera

ELY-keskus

TE-toimisto

Muita palveluita