Puistot ja viheralueet

Laitilan kaupungin keskustaajaman asemakaava-alueella on puistoja noin 21 hehtaaria.
Puistoista osa on luonnonvaraisia metsikköjä ja osa rakennettuja puistoalueita.
Leikkikenttiä on 13 kpl.

Puistoja hoidetaan laadittujen hoito- ja kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti. Osa suunnitelmista on jo valmistunut, 
osa on vielä laadinnassa.

Työnjohto
Työpäällikkö Petri Hautakoski
puh. 050 342 8753
petri.hautakoski@laitila.fi


Luonnonpuisto