Puistot ja viheralueet

Laitilan kaupungin keskustaajaman asemakaava-alueella on puistoja noin 21 hehtaaria.
Puistoista osa on luonnonvaraisia metsikköjä ja osa rakennettuja puistoalueita.
Leikkikenttiä on 14 kpl.

Puistoja hoidetaan laadittujen hoito- ja kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti. Osa suunnitelmista on jo valmistunut, 
osa on vielä laadinnassa.

Työnjohto
Työpäällikkö Markus Hautala
puh. 02 8501 6359

Työmaat
Puistotyöntekijä Kimmo Lehti
puh. 050 0596 621


Luonnonpuisto