Sarkin museo

Untamalan kylänraitin varrella on museoituna vanha Sarkin talonpoikaistalo. Se on tyypillinen parituparakennus, josta johtaa kapea klinkka rakennuksen läpi kylänraitille. Museossa on vanhaa talonpoikaisesineistöä ja pihassa luhtiaitta vuodelta 1744.