Linnavuoret

Linnavuoret.jpg

Laitilassa on puolisen tusinaa linnavuorta, luonnon muovaamia jyrkkärinteisiä mäkiä tai vuoria, joiden loivemmille sivustoille ihminen on tuhat vuotta sitten rakentanut omia varustuksiaan. Niistä on nähtävissä kivivalleja.

Laitilan linnavuoret ovat Kirkkelinna, Hautvuori (kuvassa), Seppälän linnavuoret ja Vaimaron Matinmaan linnavuoret. Helpoimmin tavoitettavissa ovat Kirkkelinna ja Seppälän linnavuori, joiden lähelle pääsee autollakin. Museovirasto on viime vuosina raivannut ja kunnostanut muutamia linnavuoria.

Kirkkelinna ja Hautvuori sijaitsevat Pirttikylän ja Kusnin välimaastossa, metsä- ja suoalueen keskellä, Laitilan keskustasta viitisen kilometriä lounaaseen. Linnat ovat olleet kilometrien päässä asutuksesta ja siten luultavasti pakopaikkoja. Molemmat ovat louhikkoisia. Hautvuorelta on löydetty kaivauksissa harvinaista, pronssikauteen ajoittuvaa tekstiilikeramiikkaa, joka kertoo idän suunnan tulijoista noin 1000 eKr.

Seppälän linnavuorten käyttö ajoittunee rautakauden lopulle; lähistöllä on runsaasti ajanjakson kalmistoja. Seppälän isommalle linnavuorelle on viitoituskylätieltä. Vuoren loivemmalla sivulla on havaittavissa selvä kivivalli portinpaikkoineen.

Vaimaron linnavuoret sijaitsevat Matinmaan metsäalueella. Niiden käyttötarkoitus on epäselvä, vaikka ne rakenteeltaan muistuttavatkin linnavuoria.

Kuuntele tarinallinen ääniopaste Kirkelinnasta (listen to the storytelling voice guidance about Kirkelinna):