Yhteiskunnan toimivuuden perusta ja hyvän arjen takaaja

Blogini otsikko on suora lainaus Rakennetun omaisuuden tila –raportista ja tarkemmin kohdasta, jossa kirjoitetaan yhdyskuntatekniikasta. Yhdyskuntatekniikka pitää sisällään toimialoja, jotka ovat nykypäivänä meille kaikille tärkeitä, suurimalle osalle jopa välttämättömiä. Yhdyskuntatekniikan toimialoihin kuuluu mm. energiahuolto, kaukolämpö, vesihuolto, liikenne, jätehuolto ja tietoyhteydet, eli kaikki mitä meistä jokainen käyttää päivittäin töissä tai vapaalla. Millaisessa maailmassa me olisimme ilman nykypäivän yhdyskuntatekniikkaa? Kysymys jota harvemmin tulee ajatelleeksi..

Rohkenen väittää, ettei Laitilassa ole ihmistä, joka ei olisi koskaan yhdyskuntatekniikan palveluita täällä kotikunnassamme käyttänyt. Rohkenen lisäksi väittää, ettemme aina huomaa tulleemme palvelluksi näiden yhdyskuntatekniikan alojen toimesta, koska olemme tottuneet saamaan näillä toimialoilla hyvää palvelua, vaikka sitä emme aina huomaisikaan. Puhuttaessa hyvästä palvelusta meistä useat mieltävät sen useimmiten syntyvän asiakaspalvelijan ja asiakkaan kohtaamisesta, jossa asiakaspalvelija onnistuneesti pystyy asiakkaan kulloisenkin tarpeen täyttämään. Asiakaspalvelussa henkilökohtaaminen on toki tärkeää, mutta harvemmin tullaan ajatelleeksi, että varsinainen palveluhan on hyvää tai jopa erinomaista. Väitettä tukeakseni kirjoitin netin suosituimmalle hakukoneelle kysymyksen: ”Mitä on hyvä palvelu?”. Hakukoneen tuloksissa en löytänyt ensimmäistäkään artikkelia tai keskustelusivuilta aiheita, joissa olisi puhuttu palvelusta kokonaisuutena, mutta sitäkin enemmän tuloksia löytyi kertomaan mitä on hyvä asiakaspalvelu asiakaskohtaamisessa.Vesijohto Untamala 23.3.2020

Toimenkuvaani Laitilan kaupungilla kuuluu tuottaa vesihuollon, liikenteen, yleisten alueiden ja jätehuollon palveluita kuntalaisille, yhdessä työporukkani kanssa. Meillä palvelun tuottaminen keskittyy sen tuottamiseen vaivattomasta ja helposti saatavilla olevaksi. Palvelua tehdään ilman sen suurempaa brändäämistä, mainontaa tai ilmaisten ämpäreiden jakamista. Toki meilläkin on asiakaskohtaamisia ja asiakaspalvelua, mutta sen osuus palvelutuotannosta on murto-osa kokonaisuudesta. Liikenneväylien, yleisten alueiden ja vesihuoltolaitoksen parissa kaupungilla työskentelee allekirjoittaneen lisäksi seitsemän osaavaa ammattilaista, neljä vesihuollon ja kolme liikenneväylien sekä yleisten alueiden parissa. Oman henkilöstön lisäksi ulkopuolista työvoimaa käytetään meillä runsaasti. Ulkopuolisten tekijöiden henkilömääräksi arvioisin vuosittain olevan toistasataa, jotka tekevät kaupungille liikenneväylillä, puistoilla, jätehuollolla tai vesihuollolla töitä. Työtä suorittavien lukumäärä olisi huomattavasti suurempi, ellei verkostoissamme olisi käytössä sähköisiä etähallintajärjestelmiä.

Laitilan kaupungin tuottamat yhdyskuntatekniikan palvelut on tehty siis helpoksi ja vaivattomaksi käyttäjälleen. Palvelun tuottaminen vaatii uudisrakentamista, jatkuvaa kunnossapitoa ja toimivia järjestelmiä.  Liikennepalvelut Laitilan kaupungin tuottamana tarkoittaa yleiseen käyttöön tehtyjä katuja ja puistoja sekä näiden käyttöä parantavien järjestelmien rakentamista ja ylläpitoa, kuten leikkikenttiä, sadevesi-, ja valaistusjärjestelmiä. Laitilassa vesihuolto tuotetaan vesihuoltolaitoksen kautta, joka hoitaa talousveden jakelun ja jätevesien poisjohtamisen sekä käsittelyn. Jätehuollon osalta kaupunkimme hoitaa vain viranomaisille säädetyt tehtävät. Vesihuolto-, ja liikennepalvelut ovat käytännössä siis järjestelmiä/verkostoja, joita me kaupungilla rakennamme, kehitämme ja pidämme kunnossa. Nämä järjestelmät ja verkostot muodostavat Laitilan kaupungin suurimman ja laajimman fyysisen kokonaisuuden. Kokonaisuuden, josta suurin osa on maanpinnan alla piilossa katseilta. Nämä kaupungin palvelut on tehty siis helposti saataville ja vaivattomaksi käyttää. Kaduilla ajetaan autoilla, koiraa ulkoilutetaan kävelyteiltä puistojen läpi, kaupunkimme ei tulvi sateella, alueita on valaistu pimeällä, lapset leikkivät turvallisissa leikkivälineissä, vettä tulee hanasta ja pöntöstä jätevesi katoaa, jne. Palveluita käytettäessä harva kiinnittää niihin huomioita, niiden toimiessa.

Yhdyskuntatekniikan palvelut ovat Laitilan ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä, myös näinä poikkeusolojen aikoina. Meillä pidetään osaltamme yksityiselle henkilölle ja elinkeinoelämälle palveluita, näitä välttämättömiä perustarpeita saatavilla, parhaamme mukaan.


Keväisin terveisin:

Markus Hautala


Julkaistu 23.3.2020