Yhdessä eteenpäin!

Varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta vastaamme me kaksi päiväkotienkin käytävillä tutuksi tullutta kasvoa, meistä Apilaniityn päiväkodissa työskentelee Jaana Ruoho ja Pähkinäpensaan päiväkodissa Sanna Kantola. Vierailemme myös tarpeen mukaan perhepäivähoitajien luona. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. neuvolan ja oppilashuollon kanssa.

Työmme on arjen jakamista lasten ja ryhmässä toimivien aikuisten kanssa. Vastuualueiden jakaminen on mahdollistanut meille sen, että tunnemme kumpikin oman yksikkömme lapset melko hyvin. Heidän on mahdollista kertoa päivän tärkeät kuulumiset ja helppo lähestyä meitä. Arjen kohtaamisilla on suuri merkitys ja meille on erityisen tärkeää pysähtyä kuuntelemaan lasta.

Laitilan varhaiskasvatuksessa tuemme lapsia eri oppimisen ja kasvun osa-alueilla. Tuen tarpeita on hyvin erilaisia. Meidän tehtävämme on yhteistyössä vanhempien ja ryhmän aikuisten kanssa huomioida kaikenlaiset haasteet arjessa. Teemme suunnitelmallista työtä, jotta lapsen toimintakyky ja arki ryhmässä helpottuisi. Usein tuki on pitkäkestoista ja eteneminen tapahtuu pienin askelin. Jokaisesta onnistumisesta ja pienestäkin edistymisestä iloitsemme yhdessä lapsen kanssa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda lapselle hyvät oppimisvalmiudet ja säilyttää luontainen kiinnostus uusien asioiden oppimiseen. Tärkeimpiä taitoja meillä varhaiskasvatuksessa ovat tunne- ja ryhmässä toimimisen taidot. Päiväkodin arjessa on hyvä harjoitella aikuisen tuella ystävyyssuhteiden solmimista ja kavereiden kohtaamista. Tulevaa koulupolkua ajatellen on tärkeää oppia itsesäätelyä ja kielteistenkin tunteiden sietämistä.

Positiivinen kasvatusTänä syksynä alkanut kaksivuotinen esiopetus mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn. Meille tämä tarjoaa mahdollisuuden keskittyä rauhassa haasteiden taustalla oleviin syihin. Kaksivuotinen esiopetus antaa myös lapsille mahdollisuuden luoda pitkäkestoisia suhteita ryhmänsä lapsiin ja aikuisiin. Tämän kautta luodaan oppimiselle vahva pohja, jossa jokainen saa olla omalla tavallaan ryhmän jäsen. Lisäaika tarjoaa myös paremman mahdollisuuden jokaiselle lapselle edetä omassa tahdissaan oppimisen polulla.

 

”Meidän tehtävämme on kulkea lapsen rinnalla läpi

 vaikeidenkin hetkien, yhteydessä ja empatialla.

Sallien heidän tunteensa, antaen heidän olla

aktiivisia ongelmanratkaisussa ja löytää siten omat

kykynsä.”

(Positiivinen kasvatus)