Yhdessä on enemmän

Koronaepidemia on aiheuttanut digiloikan kaupunkiorganisaatiossamme. Omalla tehtäväalueellani Teams-kokoukset ovat tulleet lähes päivittäisiksi. Etätyöskentelyn hyvät puolet olen saanut kokea.

Omat työtehtäväni muodostuvat kahdesta erillisestä kokonaisuudesta, jotka ovat tietopalvelu ja henkilöstön työhyvinvointi sisältäen myös työsuojelupäällikön tehtävät.

Viime viikolla Teams-kokouksessa neuvottelimme mahdollisen ohjelmistotoimittajan, digipäällikön ja vt. talous- ja hallintojohtajan kanssa tulevasta intra-ratkaisustamme. Koko kaupungin henkilöstön yt-neuvotteluja toimialajohtajien ja pääluottamusmiesten kanssa liittyen koronan aiheuttamaan tilanteeseen jatkettiin myös viime viikolla. Niille kaupungin työntekijöille, joiden omat työtehtävät ovat loppuneet vallitsevasta tilanteesta johtuen, on pyritty löytämään korvaavaa työtä. Tulevan tiedonhallintaohjelmamme (CaseM) käyttöönottoprojektia valmistelimme yhdessä digipäällikön, vt. talous- ja hallintojohtajan sekä toimialojen pääkäyttäjien kanssa. Torstaina osallistuin KT-kuntatyönantajien työsuojelupäällikköjen Teams-tapaamiseen koronatilanteeseen liittyen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.6.2019 Laitilan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen kuluvalle valtuustokaudelle (www.hyvinvointikertomus.fi). Laitilan kaupungin hyvinvointityön painopistealue on voimavarojen yhdistäminen osallistamalla. Tällä hetkellä valmistelussa on em. kertomuksen vuosittainen tarkastelu vastuuhenkilöiden kanssa. Koostamme suunnitelmataulukkoon toteutumaosion.

Ikäjohtamisen mallia valmistelevan työryhmän ensimmäinen tapaaminen on tällä viikolla. Työryhmään on nimetty talous- ja hallintojohtaja, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, pääluottamusmies ja kaksi esimiesten edustajaa. Tämä laadittava malli tulee jatkossa parantamaan henkilöstömme työhyvinvointia ja tukee henkilöstömme työkykyä entistä paremmin eläköitymisiän noustessa.

Esimiesten kanssa on viime vuoden loppupuolella otettu käyttöön sähköisen vaarojen arvioinnin sovellus, joka on osana koko kaupungin riskienhallintaa. Tarkastelemme huomenna työsuojeluryhmässä mm. miten eri yksiköt ovat työstäneet omia työsuojelullisia vaarojaan. Työsuojeluryhmään kuuluvat työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut työtehtävien salliessa osallistumisen sekä työterveyshoitaja. Työsuojeluryhmä valmistelee henkilöstön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita yhteistyötoimikunnalle, johon kuuluvat jäseninä kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja, työhyvinvointipäällikkö, pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muina edustajina toimialajohtajat, työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja.

Asioiden avoin ja rehti valmistelu luo luottamusta henkilöstölle. Ketterät reagoijat pärjäävät.

Toivon, että kesän lämpö ja aurinko tukahduttavat koronapöpöt.

Odotan yhteisiä kahvihetkiä kaupungintalolla ja yhteisiä perhepiirin tapaamisia kuuden tytön mummina❣️


Tarja Saarela

tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö


Julkaistu 4.5.2020