Vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärisen blogikirjoitus

Syksyn ajan tärkeimpiin työtehtäviin kuuluu perinteisesti talousarvioehdotuksen valmistelua. Talousarvioprosessi alkaa keväällä kehysten asettamisella tulevalle talousarviolle, mikä ohjaa eri toimialojen toiminnan tuottojen ja kulujen suuruutta. Lähtökohtana kehyksen asettamisessa oli, että vuoden 2021 talousarvion kulut eivät nousisi kuin pakollisten erien, kuten palkankorotusten verran – tuottojen pysyessä samalla tasolla kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Valiokunnat käsittelevät talousarvioehdotuksensa tänä vuonna syys-lokakuussa. Tämän käsittelyvaiheen jälkeen talousarviotiedot kootaan yhteen ja niistä laaditaan ehdotus kaupunginhallitukselle, joka käsittelee talousarviota marraskuussa. Lopulta talousarvioehdotus menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi joulukuun alkupuolella.

Alkukeväällä 2020 Suomeen rantautunut koronavirusepidemia on luonut omat haasteensa myös talousarvioprosessiin. Kehyksen asettamisen aikaan epidemia oli vielä alkuvaiheessa, eikä vaikutuksista ollut niinkään hyvää tietoa kuin tällä hetkellä. Rahoituspuolen - eli verotulojen ja valtionosuuksien - ennustaminen on ollut poikkeuksellisen hankalaa, lukemien muuttuessa varsin tiuhaan tahtiin.

Vuonna 2020 arvioidut verotulot laskevat noin 1,1 M€ alkuperäisessä talousarvioidussa ennakoidusta. Verotulojen menetystä on pyritty kompensoimaan valtionosuuksilla ja näyttääkin, että vuosi 2020 voisi toteutua varovaisen positiivisena. Toki vuosi on vielä kesken ja loppuvuoteen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Siinä missä vuosi 2020 näyttäisi talouden lukujen valossa toistaiseksi kohtalaiselta – vaikuttaa vuosi 2021 sitäkin haastavammalta. Verotuloennuste on pudonnut koronavirusepidemiaa edeltävästä ajasta noin 2,5 M€ vuodelle 2021. Tällä hetkellä näyttäisi, että valtion kompensaatio ei riitä kattamaan verotulomenetystä. Lisäksi epidemiatilanteen pitkittyessä toimintakulujen kasvu ja toimintatuottojen pieneneminen on mahdollista, mikä osaltaan heikentää kaupungin taloutta. Suuren epävarmuustekijän luo erikoissairaanhoidon laskutus, jonka suuruuteen koronavirusepidemialla ja valtion tuella sairaanhoitopiireille on suuri merkitys.


Haasteista huolimatta – hyvää alkanutta syksyä!

Atte Hyvärinen


Julkaistu 5.10.2020