Tervehdys terveyskeskusosastolta!


Nimeni on Tanja Raisto-Elo ja toimin terveyskeskusosaston osastonhoitajana. Aloitin nykyisessä tehtävässäni tammikuun 18. päivä. Tätä ennen olen työskennellyt kaupungin palveluksessa noin 22 vuotta sairaanhoitajan tehtävissä, joista viimeiset 4,5 vuotta kotihoidossa. Vuosina 2013-2016 työskentelin yksityissektorilla esimiestyössä ja viimeiset puolivuotta olin vuorotteluvapaalla. Tämän ajan olin opintomatkalla Raumalla, ison hoivakodin johtajan tehtäviä hoitamassa. Osastonhoitajan virka vapautui viime vuoden lopulla ja suureksi onnekseni, sain tämän viran vastaanottaa heti uuden vuoden kynnyksellä. Ympyrä sulkeutui kohdallani.

Juureni ovat täällä Laitilassa ja työurani nuorena sairaanhoitajana olen aloittanut juuri kyseiseltä osastolta vuonna 1995. Paljon on vettä Sirppujoessa tämän jälkeen virrannut. Osaston nimi on muuttunut vuodeosastosta hoito-osastoksi ja vuonna 2017 terveyskeskusosastoksi. Nimen muutoksella kuvataan osaston sairaanhoidollista sekä kuntoutustoiminnallista valmiutta aiempaa paremmin. Potilaspaikkamäärä oli vielä vuonna 1995 38, saneerauksen myötä paikkaluvuksi tuli 18 ja tällä hetkellä tämä on 23. Avohoito-osaston lakkauttamisen myötä Laitilaan jäi yksi terveyskeskusosasto, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa perusterveydenhuollon palveluja ympärivuorokautisesti potilaille, joiden sairauden hoito vaatii akuuttia ja kuntouttavaa terveyskeskustasoista hoitoa.

Koen työni terveyskeskusosastolla erittäin monipuolisena ja haastavana työnä. Laitilassa on yksi terveyskeskusosasto, jossa on 23 potilaspaikkaa sekä yksi kriisipaikka. Henkilökuntaani kuuluu kuusi sairaanhoitajaa, yhdeksän lähi-/perushoitajaa sekä kolme laitosapulaista. Lisäksi fysioterapia-yksiköstä meillä käy arkisin kuntoutuksen ammattilainen, joka omalta osaltaan tuo kuntoutuksen osaamista suoraan potilastyöhön sekä antaa tarvittavia ohjeita hoitohenkilökunnalle. Jokainen on omalla ammattitaidollaan vahva lenkki potilastyössä. Oma työaikani on jaettu sairaanhoitajan ja hallinnollisten työtehtävien kesken 60/40. Henkilökuntaa olemme onnistuneet rekrytoimaan mukavasti. Tällä hetkellä meillä on avoinna laitosapulaisen vakituinen työsuhde. Lisäksi haemme kesäsijaisiksi sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Työyhteisössä vallitseva hyvä yhteishenki ja työilmapiiri on varmasti omalta osaltaan auttanut rekrytoinneissa ja henkilöstön palkkaamisessa.

Työskentelen tällä hetkellä unelmatyössäni. Henkilöstöni on sitoutunutta, joustavaa ja yhteishenki osastolla on hyvää. Haluan omalta osaltani olla tätä entisestään vahvistamassa. Työ osastolla on vaihtelevaa ja vahvaa osaamista vaativaa. Henkilökunta on kiitettävästi hankkinut täydennyskoulutusta muun muassa saattohoidon ja haavahoidon kehittämiseksi. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan lääkeluvilla sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Terveyskeskusosastolla hoidettaan sisätauti- ja kirurgiset, geriatriset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä syöpä- ja saattohoidossa olevat potilaat ja juuri tämä asettaa henkilökunnalle laajat osaamisvaatimukset. Terveyskeskusosastolla hoidettavat potilaat ovat pääsääntöisesti laitilalaisia. Tarvittaessa voimme hoitaa myös ulkopaikkakuntalaisia osastollamme.

Yhteistyötä tehdään monen eri tahon kanssa. Yhtenä tärkeimpänä yhteistyökumppanina koen olevan kotihoidon. Osastolla on lähes viikoittain kotihoidon asiakas hoidettavana akuutin sairauden tai kotona pärjäämättömyyden vuoksi. Viikoittaiset kotiutuspalaverit ovat vieneet eteenpäin kotiutumisten onnistumista. Meillä molemmilla on tavoitteena saada onnistuneesti ikäihminen kotiutumaan omaan kotiinsa, ja me osastolta, haluamme olla tätä omalta osaltamme varmistamassa. Mielestäni myös erityisasiantuntijalla on merkittävä rooli iäkkäiden asumispalvelujärjestelyissä. Yhteistyö hänen kanssaan on joustavaa ja tämän vuoksi olemmekin saaneet osaston hoitojaksojen ajat normaalille tasolle eli keskimääräinen hoitojakson pituus on tällä hetkellä 8-10 vuorokautta.

Takanani on nyt noin 1,5 kk osastonhoitajana työskentelyä. Viikot ovat olleet kiireisiä ja työntäyteisiä. Päivät ovat täyttyneet sekä sairaanhoitajalle kuuluvasta työstä, että hallinnollisesta osuudesta. Meneillään ovat kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa, ja ajankohdallisesti tämä on loistava hetki kuulla henkilöstöä ja tutustua heihin jokaiseen yksilönä. Omavalvontasuunnitelman päivitys on ollut työnalla ja nyt sen valmistuttua päivitetään lääkehoitosuunnitelmaa. Välillä on pitänyt priorisoida töitään, kun työpäivään on pitänyt saada mahtumaan erilaisia Teams-palavereja. Ystävämme Covid-19 virus tuo oman säväyksensä työpäiviin.  Koronan mukana tuomat rajoitukset ovat aiheuttaneet henkilöstölle ajoittaista väsymystä. Pelkästään kahdeksan tunnin jatkuva maskin käyttö aiheuttaa erilaisia iho-oireita, väsymystä ja päänsärkyä. Yhdessä olemme kuitenkin jaksaneet, ja jaksamme vieläkin, kunhan meillä on toivoa paremmasta huomisesta. Rokotteiden tulo antoi jo uskoa tulevaisuuteen. Osastolla on joulusta asti ollut vierailukielto ja tämä jatkuu nykytiedon mukaan maaliskuun loppuun. Tämä aiheuttaa omaisissa ja potilaissa eroahdistusta, mikä on täysin ymmärrettävää. Tilanne on kestämätön ja vaatii meiltä jokaiselta vahvaa jaksamista ja ymmärrystä. Kiireenkin keskellä on joskus rauhallisempia päiviä. Ehditään enemmän juttelemaan potilaiden ja heidän omaistensa kanssa. Joskus pääsemme irti ikävistä sairauksista, yhdessä parannamme maailmaa, jolloin saamme aikaan pelkällä läsnäololla vaikeasti sairaalle potilaalle serotoniinia verenkiertoon ja turvallisemman hyvänolon tunteen.

Suomessa on useaan otteeseen valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Näin tehdään tälläkin hetkellä. Tulevassa sote-uudistuksessa haluan olla varmistamassa terveyskeskusosaston toiminnan jatkossakin. Osaston koko henkilökunnalle ja minulle on tärkeää saada hoitaa laitilalaisia ja tarjota osastohoitoa lähipalveluna. Kiitos henkilökunnalleni työstänne jota teette potilaiden hyväksi! Kiitos yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä jota teemme yhdessä laitilalaisten eteen!

Kirjoitin tämän blogin sunnuntai-iltana, jolloin puhelin ei soi eikä lääkärinkierto häiriinny. Kun työ on hektistä ja tilanteet muuttuvat nopeastikin, on syytä varautua ennakkoon. Minulle koitti kotiintulon aika!


Hyvää kevään odotusta kaikille lukijoille!

Tanja Raisto-Elo,

terveyskeskusosaston osastonhoitaja


Julkaistu 5.3.2021