Teknisen toimen keväinen tervehdys

Jos yrittäisin kertoa tavallisen työpäiväni sisällöstä, olisin mahdottoman tilanteen edessä. Mikään päivä ei ole edellisen kaltainen ja koskaan ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan. Teknisen toimialan palvelut koskettavat kaikkia kaupunkilaisia ihan joka päivä. Vesihuolto, liikennealueet, ympäristö, maankäytön suunnittelu, tilapalvelut, lupa-asiat, jätehuolto, rakennuttaminen jne. muodostavat laajan kokonaisuuden. Tämä takaa sen, että työ on todella vaihtelevaa, eikä tältä osin pääse tapahtumaan tylsistymistä. Varjopuolena on tietysti, ettei aina pysty puuttumaan kaikkiin asioihin sillä nopeudella kuin haluttaisiin ja itsekin haluaisin. Pyrimme kaikki teknisellä osastolla olemaan kaupunkilaisten käytössä. Ovemme ovat auki ja puhelimet ja sähköpostit käytettävissä yhteydenottoihin.

8-tien risteysalueiden suunnittelu alkaa olla loppusuoralla. Monen vuoden, tai sanoisinko monen vuosikymmenen, työ on valmistumassa. Toteutuessaan kyse on valtavasta mullistuksesta Laitilan kaupunkikuvassa. Hankkeen päämääränä on parantaa valtakunnallisesti tärkeän liikenneyhteyden välityskykyä edesauttamalla mm. vientiteollisuuden tuotteiden liikkuvuutta.  Kaupunki on seurannut aktiivisesti suunnittelun etenemistä ja pyrkinyt osaltaan vaikuttamaan lopputulokseen. Laitilan kannalta muutokset ovat haastavia. Laitilan näkyvyys tulee heikkenemään, sillä uusien järjestelyjen myötä vanhan valtatien korkeusasema tulee olemaan huomattavasti nykyistä alempana. Lisäksi melusuojaukset estävät myös näkyvyyttä. Kun vielä otetaan huomioon, että uusi nopeusrajoitus tulee olemaan 80 km/h, on tehtävä kaikki mahdollinen, ettei Laitila jää pimentoon. Kustannusjako on myös huolenamme. Me emme voi hyväksyä, että Laitilan kaupunki toimii maksumiehenä, vaan että valtakunnallisesti tärkeän hankkeen rahoitusvastuun kantajana olisi valtio.

Sisäilmaongelmat kuntien rakennuksissa ovat yleistyneet kaikkialla. Näin on käynyt myös meillä. Varppeen koulun ongelmiin on lähdetty puuttumaan aktiivisesti. Käytännössä on tehty tai on työn alla kaikki, mitä ulkopuolisten tekemissä tutkimuksissa on esitetty. Kun tämä vuosi on päättynyt, ylitetään korjauksilla kahden miljoonan euron raja. Näitä haasteita on myös muutamissa muissa kaupungin kiinteistöissä ja jotkut on saatu hoidettua, kuten Kustaa Hiekan lukutupa pari vuotta sitten. Ongelmallisinta näissä korjauksissa on korkeiden kustannusten lisäksi, etteivät ongelman syyt välttämättä ole selvillä. Kun tutkimukset eivät osoita selkeää oireilun aiheuttajaa, ollaan vaikeassa tilanteessa. Lisähaastetta tuo myös se, ettei kaupungilla ole palveluksessa yhtään rakennusterveysasiantuntijaa, vaan olemme konsulttipalveluiden varassa.

Mika Raula blogikuva2Investointitahti on ollut viime vuodet vilkasta. Toteutettuja kohteita ovat esim. monitoimihalli, kaksi päiväkotia, yhdysvesilinja Euraan sekä lukuisa määrä muita kohteita. Tulevina vuosina tämä ei tule olemaan mahdollista. Taloustilanne pakottaa kaupungin päättäjien katsomaan tarkalla kammalla ne kohteet, joihin ylipäänsä voidaan investoida. Oma kantani on, että meidän panostukset on laitettava kohteisiin, mitkä saattavat myöhemmin maksaa itsensä takaisin tai välttämättömiin peruskorjauskohteisiin. Muuhun meillä ei ole varaa.

Teknisen osaston pyörittäminen ei ole yhden miehen ”show”. Kaupungintalolla meitä on kymmenkunta henkeä ja eri puolilla kaupunkia viitisen kymmentä eri alojen ammattilaista. Tämä kokonaisuus on se mikä vastaa puitteiden luomisesta sille, että kaupungin infra toimii. Ympärilläni on ammattitaitoinen ja osaava porukka tekemässä tätä.

 

Hyvää kevättä toivottaen:

Mika Raula

tekninen johtaja


Julkaistu 27.4.2020