Monipalvelukeskus Palken johtajan ja sosiaalipalveluohjaajan työpöydän takaa ja vähän muualtakin

Ensin taustaa: kirjoittajan toimenkuvan vastuualueet ovat Monipalvelukeskus Palke 5&7 toiminta, vammaispalvelu-ja erityishuoltolain mukaiset palvelut, omaishoidontuki alle 65-vuotiaille sekä aikuissosiaalityö, mm. kuntouttavasta työtoiminnasta vastaaminen.

Työviikkoni ei ole veljeksiä keskenään, kuten toimenkuvastakin voi päätellä. Työpäivissä oli paljon vaihtelua, mistä eniten tykkäänkin omassa toimenkuvassani. Sivusta seurattuna toimenkuva saattaa näyttää sekavalta, todellisuudessa näissä palveluissa on yllättävän paljon kosketuspintaa toisiinsa.

Kuva_lukemisesta_blogikuva_AK

Viikkoon sisältyi perustyötä, puhelinkeskusteluja, sähköpostin lukemista, laskujen hyväksymistä, asiakas- ja kotikäyntejä, ilmoitusten vastaanottoa Kelasta sosiaalityön tarpeen osalta sekä TE-toimiston kanssa aktivointisuunnitelmien laadintaa. Perustyöviikkoa tämä.

Poikkeuksellisuutta viikkoon toi Sote- maakuntamallin kaatuminen naistenpäivänä 8.3.2019, kuka muistaa? Mallin kaatuminen on vaikuttanut työviikkooni vieläkin, yllätys, yllätys. Aiemmin tehdyt sopimukset on tehty päättymään 31.12.2020, joka käytännössä tarkoittaa, että uudet sopimukset valmistellaan valiokunnalle tammikuun kokoukseen. 

Varsinais-Suomen yhteisessä työllisyyskokeilussa on Laitila ollut mukana valmistelussa. Varsinais-Suomen osalta ministeriö on hyväksynyt Varsinais-Suomen yhdeksi kokeilualueeksi. Lakiehdotus löytyy https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/423/ -sivustolta. Sen sisältöä olen osaltani lukenut useamman kerran tämän ja viime viikon aikana.

Lopullinen päätös osallistumisesta on vielä tekemättä, asioilla on aina puolensa ja puolensa…

Maakunnan ylittävää työmatkailua hyvässä seurassa yhteistyön merkeissä sisältyi myös poikkeuksellisesti tähän viikkoon.

Viikon lopuksi käytimme tehokkaasti työaikaa Palken henkilökunnan kanssa  TYKY- tavoitteiden, TVA :n ja kevään toiminnan suunnittelun parissa.

Kuva_kokouksesta_blogikuva

Kirjoittaja sosiaalipalveluohjaaja-johtaja Anitta Keskitalo


Julkaistu 13.1.2020