Liikkeessä olevasta Laitilasta riittää kerrottavaa


Yksi osa-alue tehtävässäni kaupunginjohtajan sihteerinä on työskennellä viestintätehtävissä koko organisaation kanssa. Tämän osa-alueen ympärillä on kuluneen vuoden aikana otettu tärkeitä askeleita, ja siksi haluaisin keskittyä blogikirjoituksessani siihen. Yksi tärkeä askel on ollut päätöksentekotiedottamiseen panostaminen. Vuoden alusta saakka on jokaisesta kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja valiokuntien kokouksesta laadittu tiedote, joka on ladattu kaupungin kotisivujen etusivulle Ajankohtaista-osioon sekä lähetetty paikalliselle lehdistölle. Tiedotesivuja on myös jaettu kaupungin Facebook- ja Twitter-sivuilla.

Vaikka toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat tähänkin asti olleet kotisivuilla julkisesti nähtävillä, on päätöksentekotiedottamisella haluttu panostaa kaupungin aktiiviseen rooliin tiedottajana. On tärkeää, että kerromme mahdollisimman selkokielisesti ja tiiviisti päätöksenteosta ja asioista, joita eri toimielimillä on pöydällään. Tärkeää on myös kaupunkina aktiivisesti jakaa tätä tietoa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, jonka kautta viesti monesti saavuttaa asukkaat tehokkaimmin.

Kaikessa siitä, mitä eri toimielimillä on käsittelyssään, on kuitenkin kyse kaupunkilaisiin vaikuttavista asioista. Miten etenee aloite maksuttomasta synnytyksestä? Mitä kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen tarkoittaa? Mitä toimia on tehty koronavirusepidemian johdosta? Kaupungin päätöksenteko ei koske jotain kaukaista ja abstraktia asiaa, vaan hyvinkin konkreettisesti kaupunkilaisten elämään vaikuttaviin seikkoihin.

Päätöksentekotiedottamisen lisäksi aktiivista otetta on pyritty entistä vahvemmin ottaa myös muilta osin. Tapahtumia, tempauksia ja muita merkittäviä asioita, kuten hankkeiden toteuttamisia ja uusien toimintatapojen omaksumista, on kaupungissa paljon. Myös niistä on tärkeä aktiivisesti kertoa. Samat keinot kuin päätöksentekotiedottamisessakin ovat silloin käytössä: tiedote, nettisivut, some. Laitila on jatkuvassa liikkeessä oleva kaupunki, josta ei kerrottava lopu kesken. 

Kehitettävää on vielä paljon, mutta johdonmukaisella tekemisellä ja vaikutusten analysoinnilla saadaan toivottavasti entistä mainiompi Laitila myös viestinnän näkökulmasta. Syksyn aikana tulee kokonaisuudessaan käyttöön kaupungin uusi graafinen ohjeisto ja viestintästrategia. Ne vievät kehitystä eteenpäin jälleen uusilla askelilla.

 

Aurinkoisin terveisin,

Tuulia Kujanpää

kaupunginjohtajan sihteeri


Julkaistu 10.8.2020