Liikenneturvallisuusterveisiä

Kaikki meistä haluavat, että kaupunkimme kaduilla ja teillä olisi turvallista liikkua. Terveille aikuisille liikkuminen ei juurikaan tuota haasteita, mutta kun lapsille ja vanhuksille tulee myös taata samat mahdollisuudet, vaikeuskerroin kasvaa. Kaupungin tulee huolehtia, että sen omien katualueiden liikennejärjestelyt ovat yksiselitteisen selkeitä ja suunniteltuja siten, että lähtökohtana on liikenneturvallisuus. Loppujen lopuksi turvallisen liikenneympäristön toteutuminen on kuitenkin viime kädessä kiinni meistä itsestämme. Osaammeko ottaa toiset liikkujat huomioon ja joskus jopa asettumaan toisten liikenteessä olevien asemaan?

Viime vuonna Laitila lähti mukaan liikenneturvallisuuskoordinaattori 2020-hankkeeseen. Kaupungin lisäksi hanketta rahoittaa ELY-keskus. Käytännössä hanke mahdollistaa asiantuntija-avun käyttämisen oman liikenneturvallisuustyön tukena. Menneinä vuosina Laitila on jopa palkittu siitä, miten se on kehittänyt omilla toimenpiteillään liikenneturvallisuutta, mutta valitettavasti tällä vuosituhannella emme ole olleet riittävän aktiivisia. Käynnistyneellä hankkeella haetaan tähän muutosta ja ensi tunnelmat ovat olleet myönteisiä. Uudelleen henkiin herätetty laaja-alainen liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja ensimmäisiä toimenpiteitäkin käytännössä on saatu aikaiseksi. Koulujen rooli on tässä yhteydessä kaikkein tärkein, sillä ne vastaavat tietojen välittämisestä lapsille. Hankkeen kautta kouluille on toimitettu aineistoa asian tiimoilta ja Laitilan koulut ovat ottaneet tässä roolia kiitettävästi. Näin laitilalaisista lapsista kasvatetaan osaajia liikenteeseen.

Tekninen valiokunta joutui ikäväkseen puuttumaan liikenneturvallisuusongelmiin keskustan koulujen ympäristössä. Niin Eurantien kuin Kappelimäen koulujen parkkialueille jouduttiin asettamaan rajoitteita. Ammattiautoilijoilta alkoi tulla huolestuneita viestejä siitä, että autoliikenne pysäkeillä alkoi olla vaarallista. Vaarallisiksi koettiin erityisesti oppilaiden jättötilanteet. Oppilaita kuljetetaan omatoimisesti kouluun siinä määrin, että autoja on ollut koulujen alkamisen ja päättymisen aikoihin todella paljon. Henkilöautot ja jalan liikkuvat lapset ovat vaarallinen yhdistelmä, kun ne liikkuvat samalla alueella. Kun mukaan otetaan vielä mahdollinen kiire, ovat riskit onnettomuuksille isot. Päätöksenteon kannalta on parempi vastaanottaa palaute ennen kuin mitään tapahtuu, jos vaihtoehtona on selvittää ikävimmässä tapauksessa syitä, miksi niihin ei ole ajoissa puututtu. Laitilalaisille vanhemmille täytyy antaa tunnustusta siitä, että liikenne on jo nyt vähentynyt, vaikka rajoitteiden myötä asennettavat liikennemerkit odottavat päätösten lainvoimaisuuden voimaantuloa. Myöskin palaute on ollut voittopuolisesti positiivista.

Toivottavaa olisi, ettei terveitä lapsia kuljetettaisi kouluun ollenkaan, elleivät koulumatkat ole yli kolme kilometriä tai viisi kilometriä vanhempien oppilaiden osalta. Tällöin kaupunki järjestää maksuttomat kuljetukset. Liikunta aamuisin ja koulujen päätyttyä koulumatkojen muodossa ei varmasti ole kohtuutonta. Jos kuitenkin ehdottomasti halutaan kuljettaa itse lapsia, niin kehottaisin jättämään lapset jäähallin pihalle, josta on hyvä yhteys Eurantien kevyenliikenteenväylää pitkin alikuluille, joista on yhteydet kouluille. Mopoautojen pysäköintiä ollaan siirtämässä Finnlamex-hallin pihalle. Ennen kaikkea kehotan kuitenkin opastamaan lapsia kulkemaan koulutiensä itse.

Saamme paljon yhteydenottoja siitä, että etenkin keskustassa liikennekulttuuri on öisinkin villiä ja vapaata. Melu on suurin haittatekijä, mutta turvallisuusnäkökulmaakaan ei voi sivuuttaa. Kaupunki ei ole viranomainen, mikä voi puuttua tähän ongelmaan. Poliisilla on omat keinonsa puuttua näihin epäkohtiin. Resurssit ovat pieniä heilläkin, mutta ilmoitukset tulisi osoittaa poliisille, jos tällaista havaitsee. Toivottavaa tietysti olisi, että tällainen toisista piittaamaton toiminta loppuisi asianosaisten itsensä toimesta.


Hyvää ja turvallista kevättä toivottaen:

Mika Raula

tekninen johtaja


Julkaistu 19.3.2021, kuva: pexels.com