Kohti positiivista kierrettä

Tulen Keski-Suomesta. Olen työskennellyt Laitilassa Koivukodossa noin kymmenen vuoden ajan.

Keväästä lähtien olen toiminut myös Kaukolankodin johtajana. Koronan aiheuttamista syistä johtuen tutustuminen henkilökuntaan ja asukkaisiin on tapahtunut aiottua hitaammin. Tämä on ollut itselleni varsin harmillinen asia.

Koronapandemian aiheuttamat vierailurajoitukset tulivat voimaan rytinällä ja ne olivat omiaan hankaloittamaan yhteydenpitoa asukkaiden ja omaisten välillä. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan mm. etäyhteyksin, kuten kuvapuheluiden ja kuvien lähettelyiden avulla. Myös erikseen rakennettuja vierailutiloja on saatu käyttöön sekä Kaukolankotiin että Koivukotoon. Musiikkiesityksiä on katseltu parvekkeilta ja monia muita keinoja on käytetty korvaamaan entisiä toimintatapoja.

Kun kuitenkin lopulta olen päässyt tapaamaan uusia työntekijöitäni, olen usein huomannut, että ajatuksemme hyvästä ikäihmisen hoidosta ovat hyvin samankaltaiset. Tämä on ollut hieno huomata. Sen sijaan toimintatavat eri yksiköiden välillä voivat erota toisistaan jonkin verran.

Työn organisointi, jossa henkilökunta saa enemmän vastuuta ja enemmän vapautta toimia, lisää työhyvinvointia ja osoittaa esimiesten suunnalta luottamusta työntekijöihinsä. Tämä on tavoite.  Itsenäisempi työ ja mahdollisuus vaikuttaa hieman enemmän omaan työtapaan ja työjärjestykseen tuo työntekijöille enemmän mielekkyyttä työhön ja motivoi. Lopulta tämä tuo myös joustavuutta hoidettavien asiakkaiden arkeen ja lisää heidän hyvinvointiaan.

Välillä stressiäkin aiheuttavien muutosten keskellä on hyvä muistaa, että työntekijä on kunnan tärkein voimavara. Ilman heitä palveluita ei ole, eikä esimiehillekään ole tarvetta. Mielestäni esimies ja työntekijä ovat saman tiimin jäseniä, joilla tosin on hieman eri tehtävät. Asioita mietitään yhdessä ja kuunnellaan henkilökuntaa.

Näin korona aikaan erottuvatkin joukosta parhaiten ne henkilöt ja ihmiset, jotka luovat yhteishenkeä ja toimivat rakentavasti. Jokainen meistä voi päättää oman tapamme toimia. Olemmeko luomassa yhteistä hyvää ja selättämässä koronaa vai tekemässä jotain aivan päinvastaista. Laitilan kaupungin ikäihmisten asumispalveluissa, Koivukodossa ja Kaukolankodissa, tällaista henkeä on onnekseni löytynyt. Tämä on tärkeää sillä työyksiköt ja organisaatiot, joilta näitä ominaisuuksia löytyy, myös menestyvät parhaiten. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvää työilmapiiriä ja työn iloa, josta nauttivat myös yksiköiden asukkaat.

Kokemuksesta tiedän, että tällaisen positiivisen kierteen saavuttamien vie työyhteisön uudelle tasolle, jolla päästään…vaikka läpi koronan aiheuttamien haasteiden.

Mukavaa Joulun odotusta kaikille Laitilalaisille!

PS. Joulukinkulle ei tarvitse laittaa maskia, mutta reilu kerros sinappia on suositeltavaa.


Jani Silvast

vt. asumispalvelujohtaja


Julkaistu 7.12.2020