Hiihtolomaterveiset siivoustoimesta!

Olen Marja Hurme ja toimin siivoustyönohjaajana kaupungin siivoustoimessa, joka kuuluu tekniseen toimeen. Olen ollut kaupungin palveluksessa 15 vuotta, joista 4,5 viimeistä vuotta siivoustyönohjaajana. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin siivoojana eri kiinteistöissä, joten alan käytännön työ, sekä siivottavat kohteet ovat minulle hyvin tuttuja. Työpäiväni ovat vaihtelevia ja tehtäviini kuuluu esim. perehdytys ja työnohjaus, henkilöstöasioiden hoito, tarvikkeiden ja koneiden hankinta, työmäärämitoitusten/työohjeiden teko, talouden seuranta, yhteydenpito asiakkaisiin, näin muutaman mainitakseni. 

Marja Hurme blogikuva 1

Juuri nyt yksi suuri tehtäväkokonaisuus on valmistumassa olevan päiväkodin siivousasioiden suunnittelu. Käyn läpi työmäärämitoitusta ja teen sen pohjalta päivätyöohjetta, jolla pääsemme alkuun päiväkodin siivouksessa. Vasta, kun tiedämme miten päiväkodin arki toimii, voin tehdä lopullisen työohjeen. Hankin myös kaikki päiväkodilla tarvittavat aineet, välineet ja koneet, jotta voimme huolehtia siivouksesta riittävällä ohjeiden mukaisella tarkkuudella.  

Siivoustoimen ydin ovat meidän omat siivoojat, nämä työhönsä sitoutuneet rautaiset alan ammattilaiset, joiden ehdottoman suuria vahvuuksia ovat positiivinen asenne ja joustavuus. Niitä tarvitaan jatkuvasti muuttuvissa ja joskus haastavissakin tilanteissa. Heitä on tällä hetkellä 28 hoitamassa yhteensä 31 kiinteistön siivouksia. Heidän lisäkseen on vielä 4 yhdistelmätyöntekijää, jotka työskentelevät sivukylien kouluissa ja he hoitavat joko osan tai koko koulun siivouksen. Tätä porukkaa saamme kaikki kiittää siitä, että meillä on siistit tilat, missä voimme tehdä työtämme tai käydä harrastamassa lempilajejamme. 

Marja Hurme blogikuva 2

Pidämme siivoojiemme ammattitaitoa yllä järjestämällä heille erilaisia koulutuksia, joista he saavat tietoa uusista välineistä, aineista ja menetelmistä työnsä tekemisen avuksi ja keventämiseksi. Tämä keventäminen ei tarkoita, että työnjälki heikentyisi, vaan se tarkoittaa sitä, että sama lopputulos saavutetaan ergonomisesti kevyemmillä ja työntekijäystävällisemmillä tavoilla. Näin yritämme varmistaa, että he jaksavat jatkossakin tehdä tätä fyysisesti raskasta työtä.  

Myös yhteistyö siivouskohteiden henkilökunnan kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Toivonkin, että kiinteistöjen käyttäjät ottavat aina tarvittaessa yhteyttä joko kohteen siivoojiin tai minuun. Yhteistyöllä luomme kaikille viihtyisät, turvalliset ja terveelliset työ- ja harrastustilat. 

 

Marja Hurme 

Kirjoitettu 19.2.2020 


Julkaistu 24.2.2020