Blogikirjoitus sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelältä

Kohta on kulunut vuosi siitä, kun aloitin työskentelyni Laitilan kaupungin sivistystoimen arjessa. Kuluneesta ajasta on päällimmäisenä mielessäni erinomaiset tiimit, joiden kanssa työskentely on ollut ilo sekä tietenkin kuluneen kevään poikkeukselliset ajat ja olosuhteet. Näiden tiimien kanssa poikkeusoloista huolimatta olemme pystyneet tuottamaan kaupunkilaisille laadukasta ja jokaisen oppilaan ja opiskelijan tarpeet huomioivaa palvelua. Uskallankin todeta, että jatkossa selviämme minkälaisista vastoinkäymisistä tahansa!

Nestori MäkeläVirkani puolesta vastaan kaupungin opiskeluhuollosta. Opiskeluhuollon tärkeänä tehtävänä on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia huomioiden oppilaiden, huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden osallisuus. Opiskeluhuoltotiimiin kuuluvat kiinteästi koulujen arjessa ja oppilaiden tukena erilaisissa arjen ja oppimisen asioissa touhuavat kuraattorit, psykologit sekä terveydenhoitajat. Tiimiin olemme saaneet kuluvan lukuvuoden ajaksi myös tsempparin eli psykiatrisen sairaanhoitajan.  Opiskeluhuollon henkilöstö tekee merkittävää työtä lasten ja nuorten arjessa hyvinvoinnin, ryhmäytymisen sekä koulunkäynnin tukemisen asioissa sekä antavat tukeaan myös koko perheelle haastavien tilanteiden kohdatessa. Tiimi työskentelee tiiviisti yhteistyössä opetushenkilöstön, nuoriso- ja lapsiperhepalveluiden sekä terveyspalveluiden kanssa. Oma roolini on huolehtia opiskeluhuollon resursseista, yhteistyöstä sekä kehittämisestä. Etäopetusjakson aiheuttaman poikkeustilan aikana opiskeluhuollon rooli kasvoi entistä merkittävämmäksi. Henkilöstö löysi ja oppi käyttämään uusia tapoja oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Nyt taas etäopetuksen loputtua jatkamme ehkäisevää ja tukea antavaa työtämme oppilaiden ja perheiden hyväksi. Opiskeluhuoltoa ohjaa kaupungin oma opiskeluhuoltosuunnitelma. Se päivitettiin huhtikuussa sivistysvaliokunnan päätöksellä ja se vastaa jälleen nykytilaa ja tavoitteita. Näillä on hyvä jatkaa kohti kesälomia.

Toinen konkreettisesti lapsiperheiden arjessa näkyvä tehtäväni liittyy aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointiin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä on kuluvana lukuvuotena ollut n. 80 lasta, joka on vajaa puolet koko kaupungin ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaista. Tulevalle lukuvuodelle on ilmoitettu samankokoinen joukko lapsia. Toimintaa annetaan yhteistyössä Laitilan seurakunnan kanssa jo monien vuosien jatkuneen hyvän yhteistyön tuloksena. Toiminnalla mahdollistetaan lapsiperheiden arjen sujuvuus ja vanhempien työssäkäynti.  Lapset saavat laadukasta ja ammatillisesti ohjattua toimintaa aamuihin ja iltapäiviin.

Yksi muista kokonaisuuksista työpöydälläni ovat erilaiset hankkeet. Perinteiset opetuspalvelut tuotetaan kaupungin omalla rahoituksella, mutta koulujen arjessa näkyy kiinteänä osana myös erilaisia hankkeita ja projekteja. Nämä voivat olla tukemista, kehittämistä tai erilaisten toimintamallien tutkimista. Yhteistä näille kaikille on se, että ne kestävät vain määräajan ja useimmiten niiden rahoitus tulee kaupungille ulkopuolelta, kuten esimerkiksi Opetushallituksen tai Opetus- ja Kulttuuriministeriön kautta. Tälläkin hetkellä koulujen arjessa näkyy hankkeita mm. tutoropettajien, resurssiopettajien, lisähenkilöstön ja mm. kerhotoiminnan tukemisen muodossa. Joskus hankkeita voi olla samassa teemassa useitakin, johtuen esimerkiksi ajankohtaisista ilmiöistä tai valtakunnan poliittisista linjauksista. Laitilan kaupunki on perinteisesti tehnyt laajasti yhteistyötä erilaisissa hankkeissa niin seutukunnallisesti, maakunnallisesti kuin myös valikoidusti eri kumppanikuntien kanssa. Tällä hetkellä työn alla on mm. hankehakemuksia koulutuksellisen tasa-arvon takaamiseksi. Tavoitteena on saada näiden avulla suurin osa rahoituksesta mm. resurssiopettajien sekä muun lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Pyrimme jatkossakin olemaan aktiivisena hakijana, toimijana ja kehittäjänä mukana hankkeissa, joista on suora hyöty lapsille ja nuorille, henkilöstölle tai organisaation kehitykselle. Näin varmistamme ajantasaisuuden, laadun ja osin myös riittävän resurssin palveluissamme.

Muun muassa näistä elementeistä koostuvat palvelupäällikön työpäivät. Tärkeimpänä kuitenkin koen olevan lasten, nuorten ja perheiden tuen, hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten vahvistamisen. Hyvä asiakaskokemus luo perheelle luottamusta sekä turvallisuutta oman lapsen kulkiessa koulupolkuaan. Yhdessä luomme turvallisen, terveellisen ja tasa-arvoisen ympäristön kaupunkimme koululaisille. 


Nestori Mäkelä


Julkaistu 18.5.2020