Blogikirjoitus maankäyttöinsinööri Mika Palmulaaksolta

Mittaus- ja kaavoitustoimi toimii laajalla kuvalla lähes kaikessa näkyvässä ja vähemmän näkyvässä kaupungin tai kaupunkilaisten toiminnassa. Tarkat ja paikkaansa pitävät kartta-aineistot ovat perusta hyvälle ja toimivalle kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelulle. Mittaustoimi ylläpitää kaupungin omaa kantakarttaa sekä välittää maastotietojen muutokset haja-asutusalueilla maanmittauslaitokselle.

Kaavoituksella osoitetaan kartalla kaupungille tarpeelliset alueet rakennettavaksi lakiin ja asetuksiin perustuen. Kartta-aineistoilla voidaan suunnitella tulevia kaava-alueita muun muassa asumiselle, yritystoiminnalle, julkisille palveluille, teollisuudelle tai urheilu- ja virkistystoiminnalle. Näitä rakennettavaksi osoitettuja alueita varten pitää suunnitella toimivat liikenneyhteydet sekä muu infrakstruktuuri.

Maankäytön suunnittelun valmistelutyöstä vastaa kaavaryhmä. Kaavoitustoimi toimii kaupungin kaavatuotannon toteuttamisen koordinaattorina kaupungin alueella sekä toimii yhteyselimenä maankäyttöasioissa muille viranomaisille tai toimielimille.

Mittaustoimi palvelee kaupunkilaisia, muita kaupungin toimialoja, julkisia- ja yksityisiätahoja pääosin mittauspalveluissa, osoiteasioissa sekä karttatuotannossa. Mittaustoimi mm. merkitsee rakennusluvan mukaiset rakennukset sekä uudet kaava-alueet maastoon, ilmoittaa rakennusten osoitemuutosten kirjaukset väestörekisteriin sekä laissa määrätyille tahoille sekä valmistelee kauppakirjat ja vuokrasopimukset kaupungin myytävien sekä vuokrattavien rakennuspaikkojen osalta.

Kevät ja kesä ovat vilkasta rakentamisen aikaa. Isona mielenkiintoisena kaupunkilaisillekin näkyväksi tulevana asiana hetkellä on valtatie 8 tiesuunnitelman vaatimat keskustan alueen asemakaavamuutokset.


Hyvää kesän alkua toivottaen!

Mika Palmulaakso