Aurinkoiset terveiset opiskeluhuollosta

Laitilalaiset lapset ja nuoret, esikoulusta toisen asteen opintoihin, kuuluvat kaikki opiskeluhuollon palvelujen piiriin. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan kuraattorien, koulupsykologien sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita. Opiskeluhuollon palvelujen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja näin ollen vaikuttaa myönteisesti heidän koulunkäyntiinsä sekä opiskeluunsa. Laitilan sivistystoimen alaisuudessa opiskeluhuollon porukasta toimivat kuraattori ja vastaava kuraattori, kaksi koulupsykologia sekä todella tärkeänä vahvistuksena ainakin vielä kevään 2021 toimiva tsemppari, eli koulun psykiatrinen sairaanhoitaja. Yksimielinen toiveemme on, että tsemppari jäisi pysyväksi osaksi opiskeluhuollon henkilöstöä.

Kohtaamiset lasten ja nuorten kanssa ovat ehdottomasti työmme parasta antia – huikeita tyyppejä ihan jokainen! Opiskeluhuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä, koko koulu- ja opiskeluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä ehkäisevänä ja tukea antavana yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on esimerkiksi se, että autamme kaikkia koulutiensä aloittavia ekaluokkalaisia ja yläkouluun siirtyviä seiskaluokkalaisia tutustumaan toisiinsa sekä uuteen opettajaansa heti syyslukukauden alussa pidettävissä ryhmäyttämispäivissä. Toiminnalliset leikit ja harjoitukset vahvistavat luokkahenkeä sekä yhteenkuulumisen tunnetta. Kouluun on kiva tulla, kun siellä odottaa mukava porukka! Ehkäisevää ja tukea antavaa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ovat esimerkiksi tapaamiset kuraattorin tai tsempparin kanssa sekä koulupsykologin tekemät oppimistutkimukset opillisten haasteiden kartoittamiseksi ja oikeanlaisten oppimista tukevien tukitoimien löytämiseksi. Tapaamisissa opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa oppilaat ja opiskelijat voivat jutella heitä askarruttavista asioista, harjoitella kaveri- ja tunnetaitoja tai esimerkiksi pohtia omia vahvuuksiaan tulevaan opiskelupaikan valintaan liittyen.

Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden ja opiskelijoiden saatavilla koronasta huolimatta ja huolehdimme myös etäopetustilanteissa siitä, että opiskeluhuollon palvelut järjestyvät kaikille. Toivomme yhteydenottoja sekä lapsilta ja nuorilta että kotoa ja koulusta matalalla kynnyksellä! Olemme vain puhelinsoiton tai viestin päässä.

Oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa kohtaamisten lisäksi olemme todella iloisia onnistuneista ja rakentavista yhteistyöhetkistä eri toimijoiden kanssa. Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla saamme parhaalla mahdollisella tavalla tuettua laitilalaisia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Laitilassa on mahtava tekemisen meininki ja yhteiseen hiileen puhalletaan yhä voimakkaammin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaikkea hyvää tulevaan kevääseen, auringon säteitä ja toivon kipinöitä kaikille toivoen:

Tiina, Susanna, Sirke, Salla-Elina ja Jonna

Opiskeluhuolto

ps. Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti!