Ainutlaatuinen arvokas sinä

Vuosi 2021 on ollut muutosten aikaa Laitilan perhepalveluiden tiimissä. Tiimi on uudistunut monelta osin: Pekka Kuru liittyi tiimiin sosiaalityöntekijäksi jo vuoden 2020 puolella, perhetyöntekijä Sari Aalto aloitti työnsä Laitilassa viime keväänä, perheneuvolan palvelut liitettiin osaksi perhepalveluiden tiimiä, perhevalmentajan vakanssi muutettiin sosiaaliohjaajan viraksi, Henna Lomppi aloitti tiimissä ammatillisena tukihenkilönä ja Hanna Harju tuli täyttämään uutta perhetyöntekijän / neuropsykiatrisen valmentajan paikkaa.

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, kolme perhetyöntekijää sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. Lisäksi perhepalveluissa on psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin osaaminen sekä kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri. Tällä kokoonpanolla on hyvä lähteä kohti syksyä ja talvea.

Tässä blogikirjoituksessa työtään esittelee perhepalveluiden sosiaaliohjaaja Hanna Aalto sekä perhetyöntekijä/neuropsykiatrinenvalmentaja Hanna Harju.

Sosiaaliohjaaja Hanna Aalto

Sosiaaliohjaajana perhepalveluissa olen aloittanut 1.7.2021. Tätä ennen työskennellyt perhepalveluissa vuodesta 2010 lähtien. Sosiaaliohjaajana vastaan sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkuuksista ja teen näissä suunnitelmallista muutostyötä, palveluohjausta ja viranhaltijapäätöksiä. Työskentelyyni kuuluu olennaisena osana dokumentointi ja moniammatillinen verkostotyö.

Työni on monipuolista perheiden ja eri yhteistyötahojen kanssa tehtävää asiakastyötä: neuvontaa ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne ja kartoittaa oikea palveluiden tarve.

Sosiaaliohjauksen merkitys on kasvanut palvelujärjestelmien laajetessa ja eriytyessä. Palveluja hakevat henkilöt tarvitsevat yhä useammin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea myös palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Sosiaaliohjaus mahdollistaa asiakkaiden kevyemmän tuen nopean saamisen, kun sama työntekijä tekee arvioinnin ja päätökset palveluiden saamisesta. Perhepalveluissa on käytössä palvelunumero kaikille kuntalaisille/yhteistyötahoille.

Perhetyöntekijä / neuropsykiatrinenvalmentaja Hanna Harju

Aloitin työni Laitilan perhepalveluissa toukokuun alussa. Työskentelen perhetyöntekijänä perhepalveluiden tiimissä sekä neuropsykiatrisena valmentajana Laitilan vammaispalveluiden puolella. Myös perhetyöntekijänä hyödynnän neuropsykiatrista erityisosaamistaan, jota voidaan kohdentaa perheisiin, joissa joku perheenjäsenistä on saanut neuropsykiatrisen diagnoosin tai perheessä esiintyy diagnoosia vastaavaa oirehdintaa. Neuropsykiatrisia diagnooseja ovat esimerkiksi ADHD, ADD, autismin kirjo, Aspergerin oireyhtymä ja Tourette. 

Diagnoosin saaneille voidaan tarjota myös neuropsykiatrista valmennusta, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta. Valmentajana tehtäväni on auttaa perhettä tai valmennettavaa löytämään omat voimavarat ja keinot toteuttaa mielekästä arkea. Valmennusta voidaan tarjota myös esimerkiksi tilanteissa, joissa diagnoosi on tuore ja perhe kaipaa lisää tietoa asiasta. Valmennus tapahtuu aina asiakkaan omassa toimintaympäristössä, siellä missä haasteet esiintyvät, kuten kotona, koulussa tai päivähoidossa.  

Vastuullinen ja vastavuoroinen ammattilainen kulkee rinnallasi tehden vaikuttavaa työtä juuri sinun tarpeisiisi