Laitila lukuina

Väestö

  Väkiluku 31.12.2016    8520

Tuloveroprosentti

  Vuodelle 2017             20,75
  Vuodelle 2018             20,25

Pinta-ala

  Pinta-ala                  545 km
  Maapinta-ala          531 km2
  Vesipinta-ala            14 km2

Työvoima, työllisyys

  Työttömyysaste                                6,5 %
  Työpaikkaomavaraisuus               102 %
  Työvoima                                         3967
  Työpaikat                                         3773

Elinkeinorakenne

  Maa- ja metsätalous                               10 %
  Teollisuus ja rakennustoiminta          40 %
  Palvelut                                                      50 %