Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetusten säännöksiä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 

Tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen.