Talousarvio

Kaupungin talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, miten palvelut tulisi järjestää ja minkälaisia investointeja tehdään ja millä rahalla. Taloussuunnitelma on pohjana seuraavan vuoden talousarviolle.

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarvion.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnalla on mahdollisten edellisten tilikausien tai kuluvan vuoden alijäämien kattamisvelvollisuus. Taloussuunnitelma on laadittava tasapainottavaksi niin, että alijäämät pystytään kattamaan tulevien suunnitelmakausien aikana.