Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.


Sihteeri tietopalvelupäällikkö Tarja Saarela, p, 050 518 0601

Lautakunnan kokoonpano

Peltola Heikki, pj.
0500 533 836
heikki.t.peltola@gmail.com

Mäki Markku, vpj.
050 517 0749
markku.maki49@gmail.com

Kinnala-Helo Tuire
040 732 1947

Mattila Niina
045 140 0229
niina.mattila96@gmail.com

Mäki-Kamppi Seppo
0440 404 802
seppo.maki-kamppi@lailanet.fi