Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu tarvittaessa kuukauden kolmantena tiistaina.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksistä tiedottaa sosiaali- ja terveysjohtaja.


Esittelijä-sihteeri sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila, p. 050 3365 269


Valiokunnan kokoonpano

Kiveinen Jari, pj.
050 521 3529
jari.kiveinen@lailanet.fi

Laurila Juha, vpj.
0400 741 273
juha.laurila@lailanet.fi

Aho Virve
050 303 1593
virveaho3@gmail.com

Arokoivu Nina
040 744 8335
nina.arokoivu@hotmail.com

Lähteenmäki Markku
045 167 9066
markku.lahteenmaki@outlook.com

Sosala Riina
riina.sosala@gmail.com

Tuomi Maria
044 519 8639
maria.tuomi@gmail.com