Lupalautakunta

Lupalautakunta kokoontuu yleensä joka kuukauden toinen keskiviikko.


Esittelijä
* rakennuslupa-asioissa rakennustarkastaja Tapio Lindén, p. 0500 5671 270
* ympäristöasioissa ympäristösihteeri Pekka-Sakari Simula, p. 050 3428 745

Sihteeri


Lautakunnan kokoonpano

Kiveinen Jari, pj.
050 521 3529
jari. kiveinen@lailanet.fi

Laaksonen Santeri, vpj.
050 545 7543
santerilaaksonenlaitila@gmail.com


Jalonen Katri
040 727 9634
katri.jalonen@gmail.com

Kivi-Jalonen Elisa
050 5660033
elisak-j@dnainternet.net


Rinne Seppo
0400 435 255
seppo.kalervo.rinne@gmail.com