Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä 24.5.2019 (7.6.2019 asti)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 14.5.2019 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolokuulutus (4.6.2019 asti)

Kuulutus koskien esitystä Hinnerjoen turvetuotantoalueiden kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi

Ilmoitus lupapäätöksistä 15.5.2019 (31.5.2019 asti)

Ilmoitus uudistetun rakennusjärjestyksen voimaantulosta (10.6.2019 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 9.5.2019 (23.5.2019 asti)

Europarlamenttivaalit 2019

Rengastuslupa tikat Timo Laine Metsähallituksen suojelualueet (6.6.2019 asti)

 Tutkimuslupa ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä Metsähallituksen suojelualueet /nähtävilläoloaika 31.5.2019 asti

 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (31.5.2019 asti)

Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjan nähtävilläolokuulutus

Vakka-Suomen musiikkiopiston kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

Uimarantaluettelo

Sotelan pöytäkirjan nähtävilläoloaika

Ilmoitus lupalautakunnan lupapäätöksistä 16.04.2019 (16.5.2019 asti)


Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Kuulutus luonnonsuojelualueen muodostaminen ja laajentaminen

                 Liite luonnonsuojelualue / Metsähallitus


Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)