Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä

Kunnallisvaalit 2017 ehdokaslistojen yhdistelmä

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Ympäristönsuojelupäätös Pienoisvenekerho Hydro-Kilta (18.4.2017)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos kuulutus pöytäkirjan nähtävilläolosta (25.3.2017)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pöytäkirja (25.3.2017)

Kesätyöpaikat 2017 kuulutus

Kesätyöpaikat 2017 hakemuslomake

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä (17.3.2017)

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Munamarkkinat (28.3.2017)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirja nähtävilläolo

Laitilan kaupungin keskusvaalilautakunnan kuulutus

Kulttuuriavustukset haettavina (21.3.2019)

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (20.3.2017)

Ilmoitus lupapäätöksistä (17.3.2017)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (31.1.2017 alkaen)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirja

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)