Julkiset kuulutukset

Kuulutus Laitilan kaupunginvaltuuston kokous ( 19.11.2019)

Ilmoitus lupapäätöksistä 6.11.2019 (21.11.2019 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 31.10.2019  (15.11.2019 asti)

Kuulutus Vapo Oy, Kirvessuon turvetuotantoalueen ympäristölupa (2.12.2019 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 24.10.2019 (8.11.2019 asti)

Kuulutus päätöksestä koskien Laajoen turvetuotantoalueiden kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymistä  (22.11.2019 asti)

Ilmoitus poikkeamislupapäätöksestä 22.10.2019 (22.11.2019  asti)

Ilmoitus Koveronnummen asemakaavamuutoksen laatimisen aloittamisesta (pysyvä)

Kuulutus sotevan pöytäkirjan nähtävilläolosta 

Kutsuntakuulutus (15.12.2019 asti)

Uimarantaluettelo

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)