Julkiset kuulutukset


Ilmoitus lupapäätöksistä

Ilmoitus lupapäätöksistä

Katupiirustusten nähtävilläolo (4.7.2017 asti)

      Liite 1

      Liite 2

      Liite 3

Ympäristölupakuulutus

Ilmoitus lupapäätöksistä

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ilmoitus lupapäätöksistä (23.6.2017)

Kuulutus lupahakemuksesta / Pasi Perälä (19.7.2017)

Lupahakemus pysyvälle räjähdevarastolle/Liite hakemukseen Pasi Perälä

Kaupunginvaltuuston kokouskuulutus 

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Ilmoitus lupapäätöksistä 

Ilmoitus lupapäätöksistä (16.6.2017)

Kutsuntakuulutus (31.12.2017)

Kuulutus Jazzkukko ry

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Ilmoitus lupapäätöksistä 

Tiedote viraston sulkuajasta

Ilmoitus ympäristölain mukaisesta päätöksestä koskien melua (11.6.2017)

Ilmoitus lupapäätöksistä

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Kutsuntakuulutus (16.12.2017)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (31.1.2017 alkaen)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirja

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)