Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä 13.8.2020

Ilmoitus lupapäätöksistä 6.8.2020 (21.8.2020 asti)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 nro 20/0051/1, valitus vesitalousasiassa, Laitila, Uusikaupunki, Pyharanta (5.8.2020 asti)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 nro 20/0050/1, valitukset vesitalousasiassa, Laitila (5.8.2020 asti)

Ilmoitus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Ilmoitus Vakka-Suomen musiikkiopiston kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta 

Kutsuntakuulutus ( 15.12.2020 asti)

Kuulutus kaupunginvaltuuston kokous 

Tiedoksi:  Varsinais-Suomen ELY -keskuksen nähtävillä olevat kuulutukset ja ilmoitukset pääsee katsomaan  

                    www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Kuulutukset

 Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Kuulutus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Ilmoitus Koveronnummen asemakaavamuutoksen laatimisen aloittamisesta (pysyvä)

Kuulutus sotevan pöytäkirjan nähtävilläolosta 

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)