Julkiset kuulutukset

Kuulutus esitys Laajoen turvetuotantoalueiden kalataloudelliseksi yht.tarkkailuohjelmaksi  (22.4.2019 asti)

     Liite

Kuulutus ennakkoäänestys Laitilan kaupungin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

Kuulutus Laitilan kaupunginvaltuuston kokous

Ilmoitus lupapäätöksistä 8.3.2019 (22.3.2019 asti)

Kuulutus poikkeamishakemuksesta (22.3.2019 asti)

Ilmoitus poikkeamispäätöksistä 28.2.2019 (30.3.2019 asti )

Ilmoitus lupapäätöksistä 1.3.2019 (15.3.2019 asti)

Katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä (20.3.2019 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 21.2.2019 (7.3.2019 asti)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Munamarkkinat ry (15.3.2019 asti)

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Omaishoidon lomittaja

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Kuulutus luonnonsuojelualueen muodostaminen ja laajentaminen

                 Liite luonnonsuojelualue / Metsähallitus


Kaupunginvaltuuston kuulutus

Ilmoitus avoimesta työpaikasta

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)