Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä

Ilmoitus lupapäätöksistä

Avoin työsuhde Kaukolankodissa

Ilmoitus lupapäätöksistä

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

lmoitus lupapäätöksistä 

Vakka-Suomen Veden johtokunta pöytäkirja nähtävillä

Avoin hoitajantoimi Kaukolankodissa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä 

Kuulutus ELY:n päätöksestä koskien XLI-Rantarallia

     Päätös ELY/XLI Rantaralli

Rantaralli tiensulkupäätös

Avoimet työsuhteet

Kuulutus vanhan jätevedenpuhdistamon alueen kaavamuutoksesta

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Lupahakemus pysyvälle räjähdevarastolle/Liite hakemukseen Pasi Perälä

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Kutsuntakuulutus (31.12.2017)

Kutsuntakuulutus (16.12.2017)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (31.1.2017 alkaen)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirja

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)