Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä 12.9.2019 (27.9.2019 asti)

Kuulutus Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kuulutus ympäristölupa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (14.10.2019 asti)

Kuulutus Laitilan kaupunginvaltuuston kokous (24.9.2019 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 5.9.2019 (20.9.2019 asti)

Kuulutus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Ilmoitus lupapäätöksistä 29.8.2019 (13.9.2019 asti)

Kuulutus päätöksestä koskien SM Oili Jalonen rallia (19.9.2019 asti)

                 Päätös SM Oili Jalonen ralli (19.9.2019)

Kutsuntakuulutus (15.12.2019 asti)

Uimarantaluettelo

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Kuulutus luonnonsuojelualueen muodostaminen ja laajentaminen

                 Liite luonnonsuojelualue / Metsähallitus


Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)