Julkiset kuulutukset


Ilmoitus lupapäätöksistä (5.5.2017)

Kuulutus Laitilan kaupungin keskusvaalilautakunta (20.4.2017)

Sosiaali- ja terveysjohtajan viran hakuajan jatkaminen

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Lupapäätöksistä ilmoitus

Ilmoitus lupapäätöksistä (21.4.2017)

Julkipanoilmoitus maa-aines- ja ympäristöluvan antamisesta (4.5.2017)

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus (3.5.2017)

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Kunnallisvaalit 2017 ehdokaslistojen yhdistelmä

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (31.1.2017 alkaen)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirja

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)