Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä 28.6.2019 (12.7.2019 asti)

Kutsuntakuulutus (15.12.2019 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 24.6.2019 (8.7.2019 asti)

Sotevan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä 14.6.2019 (28.6.2019 asti)

Ilmoitus poikkeamispäätöksistä 4.6.2019 (4.7.2019 asti)

Uimarantaluettelo

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Kuulutus luonnonsuojelualueen muodostaminen ja laajentaminen

                 Liite luonnonsuojelualue / Metsähallitus


Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)