Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä 21.1.2020 (20.2.2020 asti)

Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi (20.2 - 23.3.2020)

     Lausuntopalvelu

Kuulutus maa-aines- ja ympäristöluvan vireilletulosta (12.2.2020 asti)

Maanottosuunnitelma

Suunnitelmakartta

Sijaintikartta

Ilmoitus lupapäätöksistä 9.1.2020 (24.1.2020 asti)

Julkipanoilmoitus ympäristöluvan antamisesta  (16.1.2020 asti)

Kuulutus Laitilan kaupunginvaltuuston kokous

Ilmoitus Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien valitusta vesilain mukaisessa korvausasiassa (23.12.2019 asti)

             Päätös Vaasan HaO koskien valitusta vesilain mukaisessa korvausasiassa   (23.12.2019)


Kuulutus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläpitämisestä (10.12.2019 asti)

Ilmoitus avoimesta hoitajan työsuhteesta

Ilmoitus Koveronnummen asemakaavamuutoksen laatimisen aloittamisesta (pysyvä)

Kuulutus sotevan pöytäkirjan nähtävilläolosta 

Kutsuntakuulutus (15.12.2019 asti)

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)