Julkiset kuulutukset

Ilmoitus lupapäätöksistä

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pöytäkirja

Kuulutus kaupunginvaltuuston kokous

Kuulutus yleisötilaisuudesta

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä /Isotupa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä

Kuulutus päätöksestä koskien melua ja tärinää Laitilan Munamarkkinat ry

Päätös ympäristönsuojelulaki - Mikola

Kuulutus ympäristönsuojelulaki - Laitilan lämpö Oy

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus


Vaikuta vesiin

 2. Vesienhoidon kuuleminen 8.1.-9.7.2018


Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Kuulutus vanhan jätevedenpuhdistamon alueen kaavamuutoksesta

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)