Julkiset kuulutukset

Vaikuta vesiin

 1. Merenhoidon kuuleminen 8.1.-16.2.2018

2. Vesienhoidon kuuleminen 8.1.-9.7.2018


Ilmoitus lupapäätöksistä

Ympäristölupakuulutus

Ilmoitus sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjan nähtävilläolosta

Ilmoitus lupapäätöksestä

Ilmoitus lupapäätöksestä

Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä 

Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Laitilan kaupungin alueella

     Liite 1 Laitila Pyhäranta

     Liite 2   Laitila Untamala

     Liite 3 Laitila Tulejärvi

     Liite 4 Laitila Ropa

     Liite 5 Laitila Palttila

     Liite 6 Laitila Kovero Puntari

     Liite 7 Laitila Kaivola

     

Kuulutus kaupunginvaltuuston kokous

Kuulutus Kaarni, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen (12.12.2017 asti)

Kuulutus Pitkäjärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen (12.12.2017 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä

Kuulutus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 

     V-S aluepelastuslaitos pöytäkirja

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Vakka-Suomen Veden johtokunta pöytäkirja nähtävillä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä 

    Kuulutus vanhan jätevedenpuhdistamon alueen kaavamuutoksesta

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Lupahakemus pysyvälle räjähdevarastolle/Liite hakemukseen Pasi Perälä

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Kutsuntakuulutus (31.12.2017)

Kutsuntakuulutus (16.12.2017)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (31.1.2017 alkaen)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)