Julkiset kuulutukset


Ilmoitus lupapäätöksistä 25.5.2018

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

Vakka-Suomen musiikkiopiston pöytäkirjan nähtävilläolo

Myydään kiinteistö; Kirkkotie 5

Ilmoitus lupapäätöksistä 18.5.2018

Ilmoitus lupapäätöksistä 9.5.2018

Kuulutus Kaarni-, Särki- ja Lukujärvi

Kuulutus Pitkäjärvi

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirja

Vakka-Suomen veden johtokunnan pöytäkirja

Kuulutus lihasikalan ympäristölupa Kristian Ulla

Ilmoitus Kaukolankoti

Kuulutus ELY tulvariskialueet

     Liitekartat ja tulvariskialueet

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pöytäkirja

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus

Vaikuta vesiin

 2. Vesienhoidon kuuleminen 8.1.-9.7.2018

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Kuulutus vanhan jätevedenpuhdistamon alueen kaavamuutoksesta

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)