Julkiset kuulutukset


Ilmoitukset lupapäätöksistä (30.11.2018 asti)

Kuulutus yleisötilaisuudesta koskien tiesuunnitelmaluonnoksia valtatie 8 Laitilan keskustan alueella (17.12.2018 asti)

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 nähtävillä 14.12.2018 asti

 Ilmoitus lupapäätöksistä  (21.11.2018 asti)

Sirppujoen puukerrostalojen asemakaava hyväksytty (10.12.2018 asti)
Ilmoitus lupapäätöksistä (16.11.2018 asti)
Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä § 6; jätevesien johtaminen pohjavesialueella (28.11.2018 asti)
Ilmoitus poikkeamislupapäätöksestä (26.11.2018 asti)
Kuulutus Laitilan kaupunginvaltuuston kokous (29.10.2018 asti)
Ilmoitus lupapäätöksistä (7.11.2018 asti)
Vanhuspalvelukysely (15.11.2018 asti)
           

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)