Julkiset kuulutukset

Kuulutus kaupunginvaltuuston kokous 

Ilmoitus lupapäätöksistä 20.5.2020 (5.6.2020 asti)

Ilmoitus sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjan nähtävilläolosta 

Ilmoitus lupapäätöksistä 14.5.2020 (29.5.2020 asti)

Asemakaavaluonnoksia nähtävillä; Meijeri ja Koveronnummi (15.6.2020 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 8.5.2020 (22.5.2020 asti)

Kuulutus aluehallintoviraston päätöksestä Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy (5.6.2020 asti)

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä koskien kanalan ympäristöluvan tarkistamista uusien BAT-päätelmien vuoksi  (29.5.2020 asti)

                           Päätös AVI

Ilmoitus lupapäätöksestä 21.4.2020 (22.5.2020 asti )

Ilmoitus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Destia Oy (22.5.2020 asti)

Yleistiedoksiantoa ilmoituksesta johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle (16.5.2020 asti nähtävillä)

      Liite 1  Sirppujoki

      Liite 2  Ketunjoki

Tiedoksi:  Varsinais-Suomen ELY -keskuksen nähtävillä olevat kuulutukset ja ilmoitukset pääsee katsomaan  

                    www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Kuulutukset

 Ilmoitus

Kartta
Louhintakuva


Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Kuulutus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Ilmoitus Koveronnummen asemakaavamuutoksen laatimisen aloittamisesta (pysyvä)

Kuulutus sotevan pöytäkirjan nähtävilläolosta 

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)