Julkiset kuulutukset


Kuulutus ympäristösuojelulain mukainen päätös (30.7.2018)

Ilmoitus lupapäätöksistä 29.6.2018

Ilmoitus poikkeamislupapäätöksistä28.6.2018

Ilmoitus lupapäätöksistä 25.6.2018

Ilmoitus kaukolankodin avoimesta työpaikasta

Sotelan pöytäkirjan nähtävilläolo

Ilmoitus lupapäätöksistä 15.6.2018

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Ilmoitus lupapäätöksistä 8.6.2018

Ilmoitus lupapäätöksestä 4.6.2018

Ilmoitus lupapäätöksistä 1.6.2018

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.


Kuulutus ympäristölupa Pavela (29.6.2018)

Ilmoitus Kaukolankoti

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus

Vaikuta vesiin

 2. Vesienhoidon kuuleminen 8.1.-9.7.2018

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Kuulutus vanhan jätevedenpuhdistamon alueen kaavamuutoksesta

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)