Julkiset kuulutukset


Tiedote viraston sulkuajasta

Ilmoitus ympäristölain mukaisesta päätöksestä koskien melua (11.6.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

V-S aluepelastuslaitoksen kokouspöytäkirja

Ilmoitus lupapäätöksistä

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolo

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Kutsuntakuulutus (16.12.2017)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (31.1.2017 alkaen)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirja

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)