Julkiset kuulutukset


Ilmoitus lupapäätöksistä 21.9.2018

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kekri

Ilmoitus lupapäätöksistä 14.9.2018

Rakennusjärjestysehdotus nähtäville

Kuulutus Laitilan kaupunginvaltuuston kokous (25.9.2018)

Ilmoitus lupapäätöksistä 7.9.2018

Ilmoitus sosiaali- ja terveystoimen avoimista työpaikoista

Kuulutus päätöksestä koskien Pavelan siitoskanala

Ilmoitus Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista 20.9.2018

Kuulutus päätöksestä Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen (5.9.2019 asti)

Sirppujoen puukerrostalojen asemakaavan muutos nähtävill

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Iäkkäiden henkilöiden odotusajat sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)