Julkiset kuulutukset

Meluilmoitus; Finn Lamex Safety Glass Oy (12.3.2020 asti)
Ilmoitus
Kartta
Louhintakuva

Ilmoitus lupapäätöksistä 21.2.2020 (6.3.2020 asti)

Ilmoitus lupapäätöksistä 13.2.2020 (28.2.2020 asti)

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvä asemakaavaluonnos nähtäville (16.3.2020 asti)


Laitilan kaupungin kaavoituskatsaus (pysyvä)

Valtatie 8:n muutoksiin liittyviä asemakaavaluonnoksia nähtäville  (5.3.2020 asti)

Meluilmoitus; Munamarkkinat ry (4.3.2020 asti)

Kuulutus maastoliikennelain mukaisesta hakemuksesta (27.2.2020 asti)

-  Sijaintikartat

Kuulutus sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspöytäkirjan nähtävilläolosta

Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi (20.2 - 23.3.2020)

     Lausuntopalvelu

Ilmoitus Koveronnummen asemakaavamuutoksen laatimisen aloittamisesta (pysyvä)

Kuulutus sotevan pöytäkirjan nähtävilläolosta 

Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo (pysyvä)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos päätökset

Kuulutus koskien voimajohdon Kalanti - Kairakatu saneeraustyötä

      Liite 1

      Liite 2.1

      Liite 2.2.

      Liite 3.1.

      Liite 3.2.

      Liite 3.3.

 Ympäristöterveydenhuollon pöytäkirjat (pysyvä)

Ilmoitus sosiaalipalveluista annetun lain mukaisten ilmoitusten tavanomainen käsittelyaika (pysyvä)

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Laitilan kaupungin myöntämissä sosiaalipalveluissa (pysyvä)

Kuulutus kevyenliikenteenväylä  

Kuulutus luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Sosiaaliasiamies Varsinais-Suomessa (pysyvä)

Tiedote yleisötapahtumista (pysyvä)

Vakka-Suomen Vesi pöytäkirjan nähtävilläolo (pysyvä)

Jatkuva haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjille (pysyvä)

Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtävilläolo (pysyvä)

Laessaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (pysyvä)