Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa 2019-2021

Kyseessä on Laitilan, Uudenkaupungin ja Rauman kaupunkien yhteinen osahanke, joka liittyy suurempaan 18 kunnan ja kaupungin yhteiseen osaavan työvoiman saatavuutta edistävään hankkeeseen. Nämä kaupungit muodostavat yhteisen työssäkäyntialueen ja ovat seutukaupunkeina keskeisessä roolissa liittyen Lounais-Suomessa käynnissä olevaan positiiviseen rakennemuutokseen.

Työnantajien suurimmat huolenaiheet ja kasvun esteet liittyvät tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilanne on haasteellinen ja työvoimasta on pulaa lähes kaikilla toimialoilla, lisäksi tilanteen ennustetaan heikkenevän entisestään seuraavan vuoden aikana. Työttömyysprosentit ovat kaikissa osahankkeen kaupungeissa alhaiset, eikä työvoimapoliittisin keinoin pystytä tuottamaan yritysten tarpeita vastaavaa työvoimaa. Yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytysten ja tuotannon kehittämisen varmistamiseksi on mietittävä uusia tapoja löytää osaavaa työvoimaa.

Hankkeen avulla tunnistetaan hyviä käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja alueella pysymiseksi. Hanke on yrityslähtöinen ja sen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen vahvistaminen.

Hanke on käynnistynyt alueen yritysten osaajatarpeiden selvittelyllä. Hanke kartoittaa myös hyviä toimintatapoja, joilla voidaan tukea niin työperäisten maahanmuuttajien, kuin kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista alueelle. Samalla tuetaan yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä.

Projekti on voimassa 1.8.2019 – 31.8.2021

Rahoittajina: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seutu-AIKO

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Piia Laisti, Rauman kaupunki 041 730 0524 tai Laitilan elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä 050 518 0595.