Kehittämishankkeet ja projektit

Vedenhankintayhteistyö


2015:
Laitila on mukana v. 2014 alkaneessa kehittämissuunnitelmassa "Pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa". 

Hankkeen tarkoituksena on turvata määrällisesti ja laadullisesti hyvän pohjaveden saanti alueen asukkaille ja etenkin yhä lisääntyvän teollisuuden tarpeisiin. Laitilan ottamoiden vesi on laadukasta, mutta uusia pohjavesialueita ei ole enää hyödynnettävissä. 

Hinnerjoki-Laitila -yhdysvesijohto saatetaan toteuttaa lähivuosina. 20-50 vuoden päästä Satakunnassa saattaa olla yhteinen tekopohjavesiallas. Suunnittelu jatkuu ELY-keskuksessa ja alueen kunnissa yhteistyössä muiden kumppanien kanssa.


2016:
Syksyn 2016 aikana suunnitelmat valmistuvat ja samalla valmistellaan vedenottohakemusta viranomaiskäsittelyä varten.

Tämän lisäksi Laitilan kaupunki on omana hankkeena teettänyt suunnitelman vesijohdon rakentamiseksi Eurasta Laitilaan. Vesijohdon rakentamisen pitäisi alkaa v. 2017.


2017:
Hinnerjoki - Laitila -yhdysvesijohdon rakentaminen alkoi heinäkuussa 2017. Linja valmistuu alkuvuonna 2018.