Julkiset hankinnat

Laitilan kaupungin hankintoja ohjaa hankintalaki, Kuntaliiton antama suositus hankintojen tekemisestä ja kaupungin yleisiä hankintaohjeita täydentävät ohjeet.

Laitilan kaupungissa hankintoja tekee jokainen hallintokunta niillä hankintapäätösvaltuuksilla, mistä on erikseen sovittu. kaupunginkamreerin vastuulla on koko kaupungin osalta hankintojen koordinointi. Hän osallistuu tavittaessanhankintojen valmisteluun yhteistyössä hallintokuntien kanssa ja toimii asiantuntijana hankinnoissa.

Kyseiset tällä hetkellä voimassa olevat ohjeet löytyvät sivun oikeasta reunasta.

Avoimet kilpailutukset julkaistaan Hilmassa ja löytyvät kaupungin sivuilta kohdasta Avoimet tarjouspyynnöt.

Kaupungin hankintasopimukset

Laitilan kaupunki on tehnyt usean puitesopimuksen koko kaupunkia koskevsissa hankinnoissa KL-Kuntahankintojen kanssa. KL-puitesopimuksiin liittymisestä päättää kaupunginhallitus. 

Liitteenä löytyy hankintakalenteri, missä listattu kaupungin puitesopimuksia ja muita hankintasopimuksia. Kalenteria päivitetään vuosittain.

Uusi hankintalaki

Vuoden 2016 aikana on astumassa voimaan uusi hankintalaki. Siihen asti kunnes uusi hankintalaki astuu voimaan suositellaan noudattamaan vanhaa hankintalakia soveltuvin osin.

Pienhankinnat

Uuden hankintalain voimaantullessa, on Laitilan kaupungin määriteltävä uusi hankintaohjeistus. Samalla tulee laatia hankintapolitiikka.

Uusi hankintalaki tulee velvoittamaan sähköiseen hankintamenettelyyn siirtymisen. 

Pienhankintojen osalta Laitilan kaupunki käyttää kilpailutuksissaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Tällä hetkellä avoimena olevat pienhankintakilpailutukset löytyvät Cloudiasta. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet. Sinne pääset sivun oikeasta reunasta.