Sähköinen asiointi

Suojattu sähköposti

Laitilan kaupungille voi lähettää viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina. Palvelun kautta lähetetyt sähköpostit menevät kirjaamoon, joten laita aihekenttään vastaanottajan nimi tai yksikkö, jos ne ovat tiedossa.

Suojatun sähköpostipalvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen palveluun ja matkapuhelinnumeron kirjautumisen lisävarmistamiseen.

Suojatun sähköpostin lähetys

Suomi.fi-viestit

Laitilan kaupungilla on käytössään Suomi.fi-viestit -palvelu (ent. kansalaisen asiointitili), jonka kautta voidaan lähettää päätöstietoja ja muita dokumentteja. Palvelusta voidaan myös lähettää Laitilan kaupungin organisaatiolle viestejä ja liitetiedostoja.

Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Voit tunnistautua valitsemallasi tunnistusvälineellä: pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Kuntalaiset voivat halutessaan ottaa käyttöön tietoturvallisen sähköisen asioinnin vaihtoehtona perinteisen paperisen rinnalle. Kun Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön, annetaan yleinen suostumus, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Viesti voi olla myös todisteellinen tiedoksianto, joka on kuitattava vastaanotetuksi ennen kuin viestin voi avata. Viestien toimitustapaa voi muuttaa myöhemmin viestien asetuksissa.

 • Sähköisen asioinnin tietoturvallinen viestintäkanava kansalaisen ja viranomaisen välillä.
 • Osa Suomi.fi-portaalia (www.suomi.fi), toimii myös suorassa osoitteessa https://www.suomi.fi/viestit
 • Käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.
 • Perustuu kansalaisen antamaan suostumukseen.
 • Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai varmennekortilla.
 • Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta varmistettu palvelu.
 • Palvelun kautta kansalaiset voivat vastaanottaa viranomaisten lähettämiä tiedoksiantoja, päätöksiä ja muita asiakirjoja sähköisesti turvallisesti yhdestä paikasta. Palvelu mahdollistaa sekä tavallisen että todisteellisen tiedoksiannon toimittamisen kansalaiselle.
 • Toimii myös mobiilisovelluksella.
 • Asiakas voi laittaa asiansa vireille aivan samaan tapaan kuin ennenkin eli käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, lähettämällä hakemuksen postitse tai asioimalla viraston palvelupisteessä.
 • Asiakas tekee hakemuksen ja antaa tarvittaessa suostumuksen viranomaisen palvelussa viestien ja asiakirjojen toimittamiseksi asiointitilille.
 • Kun viranomainen on käsitellyt asiakkaan vireille paneman asian, voidaan päätös tai tiedoksianto lähettää sähköisesti suoraan asiointitilille.
 • Lisätietoja Viestit-palvelusta löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/tietoa-viesteista
 • Kansalaisneuvonta auttaa Suomi.fi-verkkopalvelun käytössä. Lue lisää osoitteesta https://www.suomi.fi/kansalaisneuvonta