Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Laitilan kaupungin voimassa olevat tarjouspyynnöt.

Kaikki yli kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät myös osoitteesta Hankintailmoitukset.fi

Pienhankintojen osalta osa tarjouspyynnöistä (muut paitsi urakkatarjoukset) löytyvät osoitteesta Pienhankintapalvelu.fi/ laitila


Tällä hetkellä voimassa olevat tarjouspyynnöt liitteineen:


Tekninen toimi

TERVEYSKESKUKSEN VARAVOIMAKONE
Tarjouspyyntö
Nousujohtokaavio
Sähkötyöselostus
Tarjouslomake

VUOKRATAAN PELTOA
Ilmoitus pellon vuokrauksesta
Vuokrattavat pellot
5_435
Haapasaari
Hakalanpelto
Helukainen
Kaukola
Niittylä
Petäjänmäki
Välimaa
Tarjouslomake

KAPPELIMÄEN KOULUN VESI- JA VIEMÄRISANEERAUS 
Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Urakkarajaliite
Turvallisuusliite
Rakennustyöselostus
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
VV-yksikköhinnat
LVI 1
LVI 2
LVI 3
LVIA- työselostus
Piirustusluettelo
V00
V0
V1
V2
V3
V4
V5
Tarjouslomake

VARPPEEN KOULUN JULKISIVUSANEERAUS
Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Urakkarajaliite
Turvallisuusliite
ARK-kuvat 1
ARK-kuvat 2
RAK-kuvat
Maalausseloste
Tarjouslomake

SOUKAISTEN KOULUN JULKISIVUSANEERAUS
Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Urakkarajaliite
Turvallisuusliite
Julkisivu_lounas
Julkisivu_kaakko
Julkisivu_koillinen
Julkisivu_luode
Leikkaus_a_a uusiosa
Soukainen_uusi 1.krs
Tarjouslomake


Sivistystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi

Yleiset koko kaupunkia koskevat tarjouspyynnöt