Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Laitilan kaupungin voimassa olevat tarjouspyynnöt.

Kaikki yli kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät myös osoitteesta Hankintailmoitukset.fi

Pienhankintojen osalta osa tarjouspyynnöistä (muut paitsi urakkatarjoukset) löytyvät osoitteesta Pienhankintapalvelu.fi/ laitila


Tällä hetkellä voimassa olevat tarjouspyynnöt liitteineen:

Hallintotoimi

1. Tarjouspyyntö irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen ja muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä

2. Tarjouslomake

3. Liite tarjouslomakkeeseen

Tekninen toimi
Asfaltointi 2022

1. Tarjouspyyntö
2. Tarjouslomake
3. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
4. Urakkaohjelma
5. Työselostus
6. Turvallisuusasiakirja
7. Asfaltointikohteet 2022

Sivistystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi

Yleiset koko kaupunkia koskevat tarjouspyynnöt