Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Laitilan kaupungin voimassa olevat tarjouspyynnöt.

Kaikki yli kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät myös osoitteesta Hankintailmoitukset.fi

Pienhankintojen osalta osa tarjouspyynnöistä (muut paitsi urakkatarjoukset) löytyvät osoitteesta Pienhankintapalvelu.fi/ laitila


Tällä hetkellä voimassa olevat tarjouspyynnöt liitteineen:

Hallintotoimi

Tuore leivän kilpailutus 19.1.2021 asti. Tarjouspyynnöt Hilmassa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/.


Tekninen toimi

Sivistystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi

Yleiset koko kaupunkia koskevat tarjouspyynnöt