Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Laitilan kaupungin voimassa olevat tarjouspyynnöt.

Kaikki yli kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät myös osoitteesta Hankintailmoitukset.fi

Pienhankintojen osalta osa tarjouspyynnöistä (muut paitsi urakkatarjoukset) löytyvät osoitteesta Pienhankintapalvelu.fi/ laitila


Tällä hetkellä voimassa olevat tarjouspyynnöt liitteineen:


Hallintotoimi


Tekninen toimi

Peltojen vuokraus

Tarjouspyyntö
Vuokrattavat pellot
Kartat
Tarjouslomake

Laitilan kaupungin katuvalaistuksen sähkötekniset työt 2023- 2024 + 2v.optio
Linkki tarjouspyyntöön

Varppeen ruokalan peruskorjaus 2.vaihe
Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Urakkarajaliite
Turvallisuusliite