Uutisarkisto

Yleistiedoksianto vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaisesta ilmoituksesta

Julkaistu: 27.4.2020

YLEISTIEDOKSIANTO

Asia   

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle. 

Hanke 

Vakka-Suomen Voima suunnittelee sähköverkon saneerausta. Vesistön alittava johto sijoitetaan suuntaporaamalla Sirppujokeen kiinteistöille 895-434-876-2 (VESIALUEET) ja 895-407-876-2 (VESIALUE SIRPPUJOESSA) Kalannissa Laitilassa. 

Asian käsittely 

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla. 

Tiedoksiannon julkaisupäivä 

27.4.2020 

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta. 

Nähtävilläpito 

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 27.4.–3.7.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Kuulutukset 

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on VARELY/1575/2020. 

Lisätietoja 

Vesistöasiantuntija Kaisa Lehto, puh. +358 295 022 916, kaisa.lehto@ely-keskus.fi 


Tiedoksianto pdf-muodossa