Uutisarkisto

Yhteisöllisyyden voimaa kasvatetaan kahdella hankkeella Laitilassa - lasten ja nuorten hyvinvointi kohteena

Julkaistu: 20.1.2023

Yhteisöllisyyttä tukemalla autetaan lapsia ja nuoria arjessaan Laitilassa. Kuva: unspalsh.com


Laitilan kaupungin sivistystoimelle on myönnetty kahteen hankkeeseen merkittävät avustussummat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023. Avustus kattaa 70 % hankkeen kokonaismenoista eli 50 549 euroa. Avustuksella palkataan erityisesti mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi.  Lisäksi tarkoituksena on kehittää opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä (OKM).

Toinen avustus on valtionavustus, jonka on myöntänyt Lounais-Suomen Aluehallintovirasto ”Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen” -hankkeelle. Avustus on jopa 90 % hankkeen kokonaismenoista eli 60 000 euroa. Avustuksella palkataan kouluihin ja oppilaitoksiin tehtävälle nuorisotyölle henkilöstöresurssia. Kyseistä avustusta jaettiin aluehallintovirastojen kautta 152 toimijalle Suomessa. Avustuksella pyritään vähentämään koronapandemian aikaisten rajoitusten kielteisiä vaikutuksia nuoriin ja tuetaan Ukrainasta Suomeen saapuneita nuoria. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023-31.12.2024.

 

Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi