Vuoden 2023 investoinneille valittiin urakoitsijoita

Julkaistu: 3.3.2023

Vihtorinkadun saneeraus on yksi vuoden 2023 investoinneista.


Tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 1.3.2023 ja valitsi kuluvana vuonna toteutettaville investointihankkeille urakoitsijoita. Yksi isommista investoinneista on Vihtorinkadun saneeraus, jonka aikana on tarkoitus korjata käyttöikänsä päähän tulleet vesi-, viemäri- ja hulevesilinjat. Urakkaan osallistuu kaupungin lisäksi Laitilan Lämpö Oy kaukolämpölinjojen saneerauksen osalta. Urakan toteutusaika on 1.4.-31.9. ja sitä toteuttamaan valittiin Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy, joka kokonaishinnaltaan (425 280,00 euroa) oli edullisin tarjoaja.

Laessaaren asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikan rakentamiselle on myös varattu tälle vuodelle investointimäärärahat. Urakkaan sisältyy maanrakennustoimia tien, vesihuollon ja hulevesiviemärien rakentamiseen. Urakoitsijaksi valittiin Maanrakennus Jalonen Oy (435 000,00 e). Yhdyskuntatekniikkaa rakennetaan 17.4.-19.10.

Koulun kesäloma-aikaan osuu taas urakka Varppeen koulun salin katon saneerauksesta. Saneerauksessa korjataan katon vaurioita ja parannetaan yläpohjan lämmöneristävyyttä. Saneerauksessa uusitaan myös kattoturvatuotteet ja poistetaan turhiksi jääneet läpiviennit. Katon pintamateriaali vaihdetaan pelliksi. Kokonaisurakan tekijäksi valittiin Pelti-Saari Oy (141 548,00 e).

Valiokunta valitsi tekijän myös Hallitien maanrakennusurakkaan, joka sisältää mm. 120 metriä uuden vesihuollon rakentamista sekä tievalaistuksen kaapelointia ja pylväsjalkojen asennusta. Tekijäksi valittiin Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy (146 270,00 e).

 

Lisätiedot: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500596127, mika.raula@laitila.fi