Vuoden 2022 valtuustoaloitteiden aiheina muun muassa ikäihmisiä koskevat palvelut

Julkaistu: 14.3.2023


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 13.3.2023 ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle hallintosäännön ohjaaman tavan mukaisesti selvityksen vuoden 2022 valtuustoaloitteista sekä vuoden 2021 keskeneräisinä olleista aloitteista. Vuonna 2022 aloitteita annettiin kuusi kappaletta, joista neljästä on annettu jo valtuustolle vastineet ja kahdesta ovat vastineet vielä tulossa.

Aloitteiden aiheina olivat muun muassa ikäihmisiä koskevat palvelut. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoi aloitteessaan digipalvelujen kehittämistä ikäihmisiä tavoittavammaksi. Aloitteeseen annetussa vastineessa kerrottiin jo olemassa olevista monipuolisista palveluista, joita oli vuoden 2022 kuluessa myös vahvistettu mm. osallistavan budjetin varoin toteutetuissa laitteiden käyttöopastuksissa. Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä ehdotti aloitteessaan vanhan neuvolan tilojen hyödyntämistä ikäihmisten viriketoimintaan. Siitä käydään lähetekeskustelu tulevassa maaliskuun valtuustokokouksessa.

Laitilan puolesta ja Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmät tekivät yhteisen aloitteen vanhusten asumispalveluyksikön sijoittamisesta. Aloitteessa toivottiin jo valmisteltujen rakennussuunnitelmien muuttamista niin, ettei yksikköä rakennetakaan Valkojärven kentän alueelle, vaan jonnekin sopivammalle ja edullisemmalle paikalle. Kimmokkeena ehdotukselle oli tarve säilyttää kenttä pesäpallokenttänä, eikä rakentaa uutta kenttää Matikan alueelle. Uuden kentän kustannusten katsotaan aloitteessa nousseen liian korkeiksi. Aloitteesta käytiin lähetekeskustelu joulukuussa ja se odottaa vielä vastinetta.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi