Vetovoimatutkimus: Miten Laitila pärjäsi 50 seutukaupungin vertailussa?

Julkaistu: 22.3.2019

Selvityksiä on tehty pehmeillä vetovoimatekijöillä (Innolink tutkimus 3/2019) ja koville elinvoima- ja vetovoimatekijöillä (Timo Aro tutkimus 5/2018)?

Toukokuussa 2018 julkaistu Aron tutkimuksen perusteella, kovilla vetovoima- ja elinvoimaindekseillä (tilastot) mitattuna Laitila on parhaassa viidenneksessä seutukaupungeista; elinvoimaindeksillä mitattuna 5. sija ja vetovoimaindeksillä 4. sija. Tästä kertoo kaupunki pieni työttömyys, vahva elinkeinorakenne, sijainti ja kasvava väestömäärä.


elinvoimaindeksi


Toinen keskeinen tutkimus julkaistiin keskiviikkon 20.3.2019. Innolinkin tutkimus keskittyi seutukaupunkien ”pehmeät vetovoimatekijät” –tutkimussisältöön. Kiitos kaikille vastanneille, joiden avulla yhteenveto saatiin valtakunnallisesti ja Laitilalle koottua!

”Sujuvan elämän” imago toteutuu seutukaupungeissa. Turvallisuus, asuinympäristö ja liikenteellinen saavutettavuus nousevat vetovoimatekijöinä seutukaupunkien valtakunnallisiksi vahvuuksiksi. Houkuttelevuustekijöinä tärkeitä ovat myös kaupungin ilmapiiri ja fiilis sekä erottuvuus. 

Mistä Laitila sitten tunnetaan? Sanapilveen on kuvattu tekijät, jotka nousevat tutkimuksessa esille.

infopilvi

Laitilalaiset arvostavat itse kaupungin pehmeät vetovoimatekijät (saavutettavuus, turvallisuus, työllisyysmahdollisuudet parhaimpina tekijöinä) sijalle 22 eli laitilalaiset ovat tyytyväisempiä kuin keskimäärin seutukaupunkilaiset omaan kaupunkiinsa.

Ulkopaikkakuntalaiset arvioivat Laitilan pehmeät vetovoimatekijät (turvallisuus, saavutettavuus, asuinympäristö parhaimpina tekijöinä) sijalle 31. Tässä meillä on parannettavaa, muistetaan kertoa hyvistä asioista eteenpäin.

Vetovoimatekijät

vetovoima_imago

Kun kovat (4. sija) ja pehmeät (22. sija) vetovoimatekijät yhdistetään, sijoittuu Laitila yhteisvertailussa sijalle 17. seutukaupunkivertailussa mukana ollessa 50 kaupunkia.

Täältä löytyy tutkimuksen yhteenveto pehmeisiin vetovoimatekijöihin: VETOVOIMATUTKIMUS 2019