Vanhuspalvelujen riittävyyden ja laadun arviointi -kysely

Julkaistu: 31.10.2019

Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi vanhuspalvelulaki 6 §

Palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnin pohjaksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palvelujen käyttäjiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen laatua ja riittävyyttä alueellaan (6§).

Tällä Laitilan kaupungin vanhuspalvelun kyselyllä pyritään selvittämään edellä mainittuja asioita.

Kyselyn kohderyhmille on eri kyselylomakkeet. Kohderyhmät ovat henkilöstö, omaiset ja asiakkaat.

Alla linkit kyselylomakkeisiin. Vastausaika on 1.11.-30.11.2019. Kyselylomakkeita saatavilla myös kaupungintalon Avituksen edessä olevalta pöydältä.Kotihoidon asiakkaat ja ympärivuorokautisten hoitoyksiköiden asukkaat 

Kotihoidon asiakkaiden ja ympärivuorokautisten hoitoyksiköiden asukkaiden omaiset

Kotihoidon ja ympärivuorokautisten hoitoyksiköiden henkilöstö