Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Julkaistu: 1.6.2017

Asemakaavan muutos koskee korttelia 609, suojaviheraluetta ja virkistysaluetta. Tavoitteena on muuttaa ja laatia asemakaavaa niin, että alueelle voidaan rakentaa asuinkerrostaloja.  Asemakaavan muutoksen valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 2.6.2017 alkaen.

Vireilletulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristöarviointi