Uutisarkisto

Valtuuston käsittelyssä aloitteita maksuttomasta synnytyksestä ylivelkaantumisen ehkäisyyn

Julkaistu: 23.3.2021

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 22.3.2021 ja käsittelyssä valtuustolla oli sekä aloitteiden lähetekeskustelujen käymistä että toimielimissä käsiteltyjen aloitteiden loppuun saattamista. Keskustan valtuustonryhmän aloite synnytysten maksuttomuudesta oli ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Sote-valiokunta antoi ehdotuksen aloitteen hyväksymisestä ja synnytysten maksuttomuuden toteuttamisesta. Ehdotuksen mukaan kaupunki maksaisi synnytykseen liittyvän vuodeosastohoidon omavastuuosuuden kaikkien osastolla vietettävien vuorokausien osalta, myös perhehuoneen kustannukset. Vuoden 2021 talousarvioon ei ole varattu aloitteen esittämiä varoja, mutta aloitteen vaatimukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviota laadittaessa.

Sote-valiokunnan antama selvitys sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä oli myös annettu valtuustolle. Selvityksessä tuotiin esille, että hallitusohjelmaan on kirjattu suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen. Se on julkisen talouden suunnitelmassa 2020-2023 aikataulutettu alkamaan vuonna 2022, jolloin valtio alkaa kattaa seulonnan kustannuksia. Valtuusto totesi aloitteen loppuun käsittelyksi ja seulonnat aloitetaan myös Laitilassa vuonna 2022.


Ylivelkaantumisen ehkäisemiseen on tiettyjä keinoja jo käytössä

Kaupunginvaltuutettu Pertti Pokin valtuustoaloite yksityishenkilöiden ylivelkaantumisen ja siitä aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi oli myös saanut vastauksensa sote-valiokunnassa.  Aloitteessa oli tuotu esille neljä toimenpidettä, joilla kaupunki voisi ehkäistä ylivelkaantumista: talousopetuksen lisääminen kouluissa, perimistoimiston käytöstä luopuminen asiakasmaksujen perinnässä, asiakasmaksujen perimättä jättäminen heikossa taloudellisessa asemassa olevilta sekä sosiaalisen luoton, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käyttöönotto.

Sote-valiokunnan vastauksessa tuotiin esille, että sote-palvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Laki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021 ja maksukattoa koskevat uudistukset 1.1.2022. Sote-valiokunta myös tähdensi, että tämän hetkisillä henkilöstöresursseilla toimialalla ei ole mahdollista selvittää jokaisen perintään lähtevän laskun kohdalla edellytyksiä maksujen perimättä jättämisestä tai kohtuullistamisesta. Asiakkaita neuvotaan ottamaan yhteyttä, mikäli asiakas kokee, ettei asiakasmaksun suorittaminen ole mahdollista. Laskuttaja selvittää tämän jälkeen asiaa tarkemmin asiakkaan kanssa. Sote-lautakunta on hyväksynyt ohjeet asiakasmaksun poistamisesta/alentamisesta 22.3.2011.

Sosiaalisen luoton ja ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osalta vastauksessa todettiin, että sosiaalisen luoton käyttöönotto vaatisi talousarvioon varattavien määrärahojen lisäksi huolellista valmistelua sekä mahdollista henkilöresurssin lisäämistä tai tehtäväkuvien muutoksia ja kouluttamista. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeet on taas hyväksytty sote-lautakunnassa 28.2.2017.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi