Uutisarkisto

Valtuusto myönsi lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi

Julkaistu: 8.6.2021

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 7.6.2021 ja myönsi kaupunginhallituksen esittämän 65 000 euron lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Määrärahan tarkoituksena on huomioida henkilökunnan joustavuus ja tuloksellisuus poikkeuksellisena koronapandemia-aikana ja edistää työhyvinvointia. Määräraha suunnataan niin, että työntekijä saa 100 euroa käyttöönsä Smartum –liikunta- ja kulttuuriedun muodossa. Etu myönnetään kaikille kaupungin vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille, jotka ovat olleet 1.4.2020-31.5.2021 työ- tai virkasuhteessa kaupunkiin vähintään 6 kuukauden ajan ja joilla on voimassa oleva työ-/virkasuhde kesäkuussa 2021.

Vuoden 2020 tilinpäätös hyväksyttiin ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus käsiteltiin

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen, jossa kaupungin tilikauden tulos on 2 805 865,27 euroa ylijäämäinen. Kaupungista riippumattomista syistä tilinpäätöstä ei saatu laadittua kuntalain mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Kuntalain mukaisesti tilinpäätös saatiin kuitenkin tilintarkastajien tarkastettavaksi toukokuun loppuun mennessä ja valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen yhteydessä valtuusto myös käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodesta 2020. Arviointikertomuksessa lautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellista tulosta arviointikertomuksessa luonnehditaan erinomaiseksi. Ostopalvelujen käytön osalta tarkastuslautakunta kehottaa noudattamaan varovaisuuden periaatetta. Lautakunta kehottaa myös harkitsemaan investointeja kriittisesti ja viemään talouden tasapainotusohjelmaa jäntevästi eteenpäin. Lautakunta tuo myös esille, että Laitilan väkiluku on laskenut 116 henkilöllä ja kaupungin vetovoimaisuutta tulisi kyetä lisäämään.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi