Uutisarkisto

Valtuusto kävi lähetekeskustelut kahdesta aloitteesta ja vastaanotti kaksi uutta

Julkaistu: 2.2.2021

Kokoomuksen valtuustoaloitteessa ollaan huolissaan keskustan liikkeiden ja palvelujen vähenemisestä.  

 

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 1.2.2021. Kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa hybridi-muodossa eli osa valtuutetuista ja viranhaltijoista osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta, osa oli paikan päällä Laitila-salissa. Valtuusto kävi lähetekeskustelut kahdesta valtuustoaloitteesta, jotka oli annettu joulukuun kokouksessa. Tasapainon puolesta – IPU:n valtuustoryhmän aloitteessa esitettiin kaupungin tuottamien aterioiden kotimaisuusasteen nostamista. Erityistä huomiota aloitteessa toivottiin kiinnitettävän kotimaisen kalan käyttämiseen. Aloitteessa viitataan Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, johon on kirjattu kotimaisen kalan käytön lisääminen. Myös Laitilan kaupungin sitoutuminen HINKU-tavoitteisiin on aloitteessa nostettu esille. Kotimaisuuden lisääminen ruokahuollossa pienentäisi kaupungin hiilijalanjälkeä.

Lähetekeskustelu käytiin myös Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteesta, jossa toivottiin vetovoimaisuus- tai elinvoimatyöryhmän perustamista. Huolenaiheiksi aloitteessa listattiin kaupungin väestömäärän pienenemisen, syntyvyyden alenemisen, työpaikkaomavaraisuuden putoamisen, keskustaajaman autioitumisen ja liikkeiden ja palvelujen vähenemisen sekä Laitilassa työskentelevien ulkopaikkakuntalaisten saamisen Laitilan asukkaiksi. Näihin seikkoihin ja kaupungin vetovoimaisuutta parantamaan esitettiin työryhmän perustamista.

Tasapainon puolesta – IPU:n valtuustoryhmän aloite etenee valmisteluun hallintojohtajalle ja Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite kaupunginjohtajalle.

Uusia aloitteita vireille

Valtuusto myös vastaanotti kaksi uutta aloitetta. Keskustan valtuustoryhmä esitti sivistystoimeen strategian laatimista vuosille 2021-2025, jolla varmistettaisi koronan laadukas jälkihoito. Strategian tavoitteina olisivat mm. maksuttoman toisen asteen koulutuksen valmistelun saattaminen valmiiksi ja mahdollisten koulupudokkaiden auttaminen koulutuksen pariin. Toinen valtuustoaloite tuli vanhusneuvostolta, jonka aloitteessa toivottiin kaupungin parantavan tiedotustaan ikäihmisten palveluiden osalta. Uudet aloitteet etenevät kaupunginhallitukseen.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi