Uutisarkisto

Valtuusto kävi lähetekeskustelun kiusaamisen ehkäisyä koskevasta aloitteesta

Julkaistu: 4.5.2021

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 3.5.2021 ja kävi lähetekeskustelun valtuustoaloitteesta, jonka se oli vastaanottanut maaliskuun kokouksessaan. Aloitteen valtuustolle antoi Kokoomuksen valtuustoryhmä. Siinä esitetään laadittavaksi yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit Laitilassa. Esimerkkinä aloitteessa on tuotu esiin Etelä-Karjalassa käytössä oleva malli. Mallin mukaan alle 15-vuotiaan lapsen tehdessä koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Aloitteen mukaan kiusaamisongelma on myös Laitilassa edelleen olemassa ja kiusaaminen myös muuttaa muotoaan. Kiusaaminen kehittyy ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä, todetaan aloitteessa. Tavoitteeksi aloitteessa asetetaan kiusaamisen 0-toleranssi ja Laitilasta parhaan kasvupaikan tekeminen lapsille. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aloite etenee valmisteluun sivistystoimenjohtajalle.


Uusi palkkiosääntö voimaan uuden valtuustokauden myötä

Valtuuston hyväksyttävänä olleesta valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkiosäännön päivityksestä päädyttiin kokouksessa äänestämään. Jaa-äänten enemmistön myötä valtuusto hyväksyi seuraavan valtuustokauden alusta 1.8.2021 voimaan tulevan säännön kokouspalkkioiden maksamisesta. Edellinen kokouspalkkioiden päivitys on tehty keväällä 2017.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi