Uutisarkisto

Vakka-Suomen musiikkiopistolla alkavat yt-neuvottelut

Julkaistu: 7.11.2023

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 6.11.2023 ja päätti käynnistää taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin perustuen Vakka-Suomen musiikkiopiston koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Neuvottelun piirissä on 22 henkilöä ja mahdollisia toimia ovat lomauttaminen, osa-aikaistaminen, irtisanominen tai tehtävänkuvan muutokset. Todellinen toiminnan supistamisen tarve on työnantajan arvion mukaan alle viisi henkilöä.

Musiikkiopiston antama opetustuntimäärä on pienentynyt vuodesta 2020 alkaen. Opetustuntimäärän vähenemiseen ei ole yhtä yksiselitteistä syytä, vaan kyseessä on monen osa-alueen yhteisvaikutus. Pääasiallisina syinä ovat uusien oppilaiden määrän väheneminen, taiteen perusopetuksen oppilaiden hakeutumatta jättäminen yhteisten aineiden opetukseen ja osakaskunnissa annettavan varhaisiän musiikkikasvatuksen opetustuntimäärän väheneminen.

Vakka-Suomen musiikkiopisto toimii alueellisena musiikkiopistona, jonka osakaskuntia ovat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Kunnat ovat keskenään sopineet, että Laitilan kaupunki toimii opetuksen järjestäjänä.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi