Uutisarkisto

Uusi ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma on voimassa vuoteen 2024 asti

Julkaistu: 18.2.2021

Tammikuun kokouksessa Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsi tiedoksi vuosien 2017-2020 ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelman, joka oli täydennetty seuranta- ja päivitystiedoilla. Kokouksessaan 17.2.2021 sote-valiokunta sai esityksen uudeksi järjestämissuunnitelmaksi, joka kattaa vuodet 2021-2024. Uuden järjestämissuunnitelman tärkeimmät painopisteet ovat hyvinvointia tukevien ja kotiin vietävien palveluiden kehittämisen tärkeys asumispalvelujen ja akuuttihoidon rinnalla. Painopisteiden toteuttamiseksi suunnitelmassa nostetaan esiin kuusi kokonaisuutta: palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, muisti- ja palveluneuvonnan kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen, vapaaehtoistoiminnan lisääminen, omaishoidon kehittäminen sekä laitoshoidon paikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Suunnitelmassa esitetään tulevaisuuden toiveena palveluiden kehittäminen niin, että ne olisivat saatavilla yhdestä paikasta. Kaikkien ikääntyneiden palvelujen keskittäminen yhteen hyvinvointikeskukseen mahdollistaa palveluiden yhteensovittamisen asiakkaan kannalta. Palvelujen tuottamisen ja henkilöstöresurssien suuntaamisen kannalta hyvinvointikeskus olisi myös tehokas ratkaisu.

Valiokunta päätti, että järjestämissuunnitelmaan täydennetään vielä siltä osin, että siihen tuodaan tiedot Laitilassa sijaitsevien asumispalveluyksiköiden henkilöstömitoituksesta. Kun tiedot on lisätty suunnitelmaa, on se kokonaisuudessaan valmis.

 

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh. 050 336 5269, johanna.ahokas@laitila.fi